SRON-directeur Michael Wise benoemd tot vicevoorzitter van ESA’s Science Programme Committee

SRON-directeur Michael Wise wordt benoemd tot vicevoorzitter van ESA’s Science Programme Committee voor de komende twee jaar. Het programma voor wetenschappelijk ruimteonderzoek, waar elke ESA-lidstaat aan bijdraagt, is met een jaarlijks budget van 538 miljoen euro een van de grootste ESA-programma’s.

Michael Wise aanvaardt de positie van vicevoorzitter namens Nederland. Het Science Programme Committee (SPC) houdt toezicht op het algehele ESA-programma voor wetenschappelijk ruimteonderzoek, waaronder de selectie van wetenschappelijke missies, de succesvolle uitvoering ervan en de voorbereidende studies naar toekomstige missies. Als onderdeel van het verplichte programma draagt elk van de 22 ESA-lidstaten bij aan dit wetenschappelijke programma.

Ruimtemissies

Enkele mooie voorbeelden van eerdere succesvolle missie uit ESA’s wetenschappelijke programma zijn de XMM-Newton en Herschel telescopen en de Rosetta-ruimtesonde. Veelbelovende missies die nu nog in ontwikkeling zijn, zijn onder meer de röntgentelescoop Athena, de exoplaneettelescopen PLATO en ARIEL, de donkere energiesonde Euclid en LISA, de eerste zwaartekrachtgolvendetector in de ruimte.

Vooruitkijken

‘De komende twee jaar vormen een cruciale en spannende periode voor ESA,’ zegt Wise. ‘Behalve het ontwikkelen van nieuwe missies zoals Athena en LISA, is de ruimteonderzoeksgemeenschap ook bezig met vooruitkijken naar welke missies erna komen, via het Voyage 2050 proces. Het SPC speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van dat proces en het definiëren van de volgende reeks ESA-missies.’

Nederland in de ruimte

Wise: ‘Onze deelname aan het ESA-programma voor wetenschappelijk onderzoek is een van de hoekstenen van de Nederlandse wetenschap en ook van cruciaal belang voor de industrie hier in Nederland. De benoeming is voor mij persoonlijk een grote eer, maar het weerspiegelt vooral de geweldige reputatie van Nederland als sterkhouder van het ESA-programma en als betrouwbare partner in ESA-projecten. Het is een voorrecht om het SPC te dienen als vicevoorzitter en ik kijk ernaar uit om alle fantastische wetenschappelijke resultaten te realiseren waar het ESA-wetenschapsprogramma voor staat.’SRON-director Michael Wise appointed as vice-chair of ESA’s Science Programme Committee

SRON-director Michael Wise will be appointed as vice-chair of ESA’s Science Programme Committee for the upcoming two years. The science programme, to which every ESA member state contributes, is one of the biggest ESA programmes with an annual budget of 538 million euros.

Michael Wise will take up the position of vice-chair on behalf of the Netherlands. The Science Programme Committee (SPC) oversees the overall ESA science programme from the selection of scientific missions to their successful execution as well as preparatory studies for future missions. As part of the ESA mandatory programme, each of the 22 ESA member states participates in the science programme.

Space missions

Some notable examples of previous, highly successful missions from the ESA science programme are the XMM-Newton and Herschel satellites and the Rosetta spacecraft. Highlights for the future currently under development include the next generation X-ray mission Athena, exoplanet missions PLATO and ARIEL, the dark energy mission Euclid, and the space-borne gravitational wave detector LISA.

Looking ahead

‘The coming two years represent a crucial and exciting period for ESA,’ says Wise. ‘In addition to bringing new missions like Athena and LISA to launch, the space community is also in the process of looking ahead to what missions will come afterwards through the Voyage 2050 process. The SPC has an important role to play in supporting that process and helping define the next wave of ESA missions.’

Netherlands in space

Wise: ‘Our participation in the ESA science programme is one of the cornerstones of Dutch science and also of crucial importance for industry here in the Netherlands. Although exciting for me personally, I think this appointment really reflects the excellent reputation the Netherlands has as a strong supporter of the ESA programme and as a trusted partner in ESA projects. It’s a privilege to be able to support the SPC as the vice-chair, and I look forward to helping realize all of the incredible scientific results the ESA science programme represents.’