Nieuwbouw en samenwerking Leiden/Delft

De hoofdvestiging van SRON (circa 150 medewerkers) is medio 2021 verhuisd van Utrecht naar de campus van de Universiteit Leiden. De vestiging in Groningen – op de Zernike-campus van de Rijksuniversiteit Groningen – blijft in Groningen. Wel zijn er plannen om SRON-Groningen (circa 50 medewerkers) binnen afzienbare tijd te verhuizen naar een nieuw gebouw op de Zernike-campus.

De nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in Zuid-Holland, met zowel de universiteiten als de daar aanwezige industriële partners, bieden veel perspectief voor excellent ruimteonderzoek. Bovendien zijn stevige contouren geschetst voor de inhoudelijke wetenschappelijke en technologische samenwerking met de partners in Zuid-Holland, met name de TU Delft en de Universiteit Leiden.

Samenwerking in Zuid-Holland
Zuid-Holland heeft een uniek ecosysteem op het gebied van ruimtevaart en ruimteonderzoek. Dat komt door de nabijheid van de universiteiten in Leiden en Delft met veel studenten en onderzoekers met aantoonbare interesse in het ruimteonderzoek, ruimtetechnologie en engineering. Maar ook de vele regionale instituten en bedrijven op het gebied van de ruimtevaart dragen daaraan bij. De nieuwe locatie te midden van vele ruimtevaartpartners en jong talent zorgt ervoor dat SRON zijn fundamenteel en grensverleggend onderzoek – dat aantoonbaar tot de internationale top behoort – kan veiligstellen en continueren in de toekomst.

Samenwerkingsovereenkomst
De universiteiten van Leiden en Delft hebben nauw samengewerkt met SRON, NWO, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden om de verhuizing naar Zuid-Holland mogelijk te maken. De definitieve samenwerkingsovereenkomst waarmee de verhuizing officieel is, is op 31 mei 2018 op de Oude Sterrewacht van de Universiteit Leiden ondertekend door Hester Bijl (vicerector magnificus Universiteit Leiden), Tim van der Hagen (rector magnificus TU Delft), Jaap Schouten (Raad van Bestuur NWO) en Rens Waters (directeur SRON). Hierbij waren ook Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, en Henri Lenferink, burgemeester van Leiden aanwezig.

De samenwerking en verhuizing hebben daarnaast de steun van de gemeenten Delft, Noordwijk en Den Haag, TNO, ESA-ESTEC, NSO, InnovationQuarter en de regionale industrie op het gebied van de ruimtevaart.

Kosten
De totale kosten van de ontwikkeling en realisatie van een nieuw gebouw (de bouwsom, maar ook projectmanagement, ontwerp en installaties) bedragen tegen de 60 miljoen euro.

Bewuste bouwer
De realisatie van de nieuwbouw is een zogenaamd “bewuste bouwer” project.