3D-visualisatie definitief ontwerp nieuwbouw SRON Leiden

Model versie oktober 2019


Time lapse bouwproces juli 2021