Core values

SRON’s core values define the ‘core’ of the institute’s corporate culture. They describe the values the institute believes in and as such describe the DNA of the institute.

  • Pioneering – SRON wants to bring about breakthroughs in international space research. The institute also endeavors to push the borders of innovative space technology.
  • Quality driven – We  put high demands on our own work and the work of others. We continue to seek improvement.
  • World-leading – SRON operates at the forefront of space missions of international space agencies and international consortia. We want to maintain and strengthen that leading position.
  • Relevant to society – Through her Earth oriented research SRON makes a major contribution to discussions on climate change and air quality. Through astrophysical research the institute answers big existential questions. We also seek cooperation with (inter)national partners and investigate applications of space technology for society (valorisation).

In Dutch:

  • Baanbrekend – SRON wil doorbraken bewerkstelligen in het wetenschappelijk onderzoek vanuit de ruimte. Het instituut wil ook grenzen verleggen in de ontwikkeling van innovatieve ruimtetechnologie.
  • Kwaliteitsgericht – We stellen hoge eisen aan ons werk en dat van anderen, en streven voortdurend naar verbetering.
  • Internationaal vooraanstaand – SRON bekleedt een leidende positie in ruimtemissies van internationale ruimteagentschappen en in internationale consortia. We willen die positie behouden en versterken.
  • Maatschappelijk relevant – Via het aardatmosfeeronderzoek levert SRON een essentiële bijdrage aan de discussies over klimaatontwikkeling en luchtkwaliteit. Met het astrofysisch onderzoek geeft het instituut antwoord op grote existentiële vragen. We zoeken daarnaast samenwerking met (inter)nationale partners en we onderzoeken maatschappelijke toepassingen voor ruimtetechnologie (valorisatie).