Rens Waters benoemd tot hoogleraar Molecular astrochemistry and exoplanets aan de Radboud Universiteit

Rens Waters is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot hoogleraar Molecular astrochemistry and exoplanets aan de Radboud Universiteit. Waters was tussen 2010 en 2018 wetenschappelijk en algemeen directeur van SRON. Hij blijft verbonden aan SRON als senior scientist binnen het exoplanetenprogramma.

Het onderzoek van Waters richt zich op de oorsprong van het leven. ‘Daarbij richt ik mij op een aantal vragen. Hoe is ons zonnestelsel ontstaan? Wat zijn de omstandigheden die leven op een planeet mogelijk maken, en wat is de oorsprong van leven zoals wij dat kennen? Hoe zijn de voor leven belangrijke elementen op de jonge aarde beland? Wat zijn de eigenschappen van exoplaneten, waarvan we er inmiddels meer dan vierduizend kennen? Is daar ook leven mogelijk?’

‘Het is een multidisciplinair onderzoek waar natuur- en sterrenkunde, chemie, geologie, en biologie samenkomen. Ik kijk er naar uit om het onderwijs en onderzoek op dit thema te helpen vormgeven, en om verbindingen te versterken’, aldus Waters.

Over Rens Waters

Rens Waters, geboren in 1959 in Geldrop, studeerde Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht. In 1987 promoveerde hij op die universiteit op onderzoek naar metingen met de Infrarode Astronomische Satelliet (IRAS) aan sterren die tien- tot honderdmaal groter zijn dan de zon en veel gas uitstoten. Na zijn promotie verdiende hij de Niels Stensen Fellowship en CITA National Fellowship, en deed hij onderzoek aan onder andere de University of Western Ontario in Canada. Sinds 2008 is Waters KNAW-lid.

Van 2010 tot 2018 was Waters wetenschappelijk en algemeen directeur van SRON Netherlands Institute for Space Research. Hij blijft verbonden aan SRON als senior scientist binnen het exoplanetenprogramma.Rens Waters appointed as professor of Molecular Astrochemistry and Exoplanets at Radboud University

Rens Waters has been appointed as professor of Molecular Astrochemistry and Exoplanets at Radboud University, effective 1 September 2020. From 2010 to 2018, Waters was the scientific and general director of SRON Netherlands Institute for Space Research. He will remain connected to SRON and retain his affiliation as a scientist within the Exoplanets programme.

Waters studies the origins of life. ‘I focus on a number of questions, such as: What are the origins of our solar system? What are the particular conditions that make life possible on a planet, and what is the origin of life as we know it? How did the elements needed for life end up on a young Earth? What are the properties of the exoplanets, of which we now know of more than 4,000? Is life possible on these planets too?’

‘This is multidisciplinary research, involving physics, astronomy, chemistry, geology and biology,’ says Waters. ‘I look forward to helping develop the education and research in this field, and to continue to strengthen the synergy between the disciplines.’

About Rens Waters

Rens Waters was born in 1959 in Geldrop and studied astronomy at Utrecht University. In 1987, he received his PhD for his research on stars that are 10 to 100 times the size of the sun and that emit large amounts of gas. Following his doctorate, he was awarded the Niels Stensen Fellowship and the CITA National Fellowship and continued to carry out his research, amongst others at the University of Western Ontario in Canada. Waters has been a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 2008.

From 2010 to 2018, Waters was the scientific and general director of SRON Netherlands Institute for Space Research. He will remain connected to SRON and retain his affiliation as a scientist within the Exoplanets programme.