Twee nieuwe arrays completeren detector voor GUSTO-missie

Klik hier voor het meest actuele nieuws over GUSTO.

GUSTO is een ballontelescoop die drie moleculen tegelijkertijd in kaart brengt in het ruimtestof tussen de sterren. SRON en TU Delft ontwikkelen alle drie de detector-arrays voor deze NASA-missie. De laatste twee arrays zijn nu geslaagd voor hun pre-shipment test en worden naar de Universiteit van Arizona verzonden voor integratie in het ballonobservatorium. Samen met de eerder geleverde array voor 4,7 terahertz, completeren de 1,4 en 1,9 terahertz arrays de vluchtdetector van GUSTO.

NASA’s Galactic/extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory (GUSTO) is een ballontelescoop die meer dan 75 dagen in de atmosfeer van de aarde gaat rondweven, aan de rand van de ruimte op 36 km hoogte. De lancering staat gepland voor december 2021 vanaf Antarctica. Het observatorium bestaat uit een telescoop met een diameter van één meter en drie observatie-instrumenten die worden gedragen door een Ultra-Long Duration Balloon (ULDB). GUSTO bevat drie array-ontvangers voor elektromagnetische straling van 1,4, 1,9 en 4,7 terahertz.

De GUSTO-teamleden van SRON en TU Delft, onder leiding van Jian-Rong Gao, heeft nu de twee arrays gereed voor de 1,4 en 1,9 terahertzkanalen. De array voor het 4,7 terahertzkanaal was al eerder klaar. Beide arrays voldoen aan de gevoeligheidseisen en aan de vereiste nauwkeurigheid voor de uitlijning van de lens-antennebundel, die niet meer dan 0,1 graad voor 8 pixels mag zijn, met een marge van enkele pixels. Het ontwerp, de productie, de assemblage en de tests zijn uitgevoerd bij SRON. De supergeleidende detectoren zijn ontwikkeld aan de TU Delft.

GUSTO gebruikt zijn drie kanalen om emissielijnen in kaart te brengen van respectievelijk geïoniseerde stikstof (NII), koolstof (CII) en zuurstof (OI) in het spectrum van het interstellaire medium—het materiaal dat tussen de sterren zweeft. Dit helpt wetenschappers om de levenscyclus te bepalen van interstellaire gas in onze Melkweg, getuige te zijn van de vorming en vernietiging van stervormingswolken, en de dynamiek en gasstromen te begrijpen in de buurt van het centrum van ons sterrenstelsel.

De achterkant van een van de arrays, zonder de beschermfolie. De acht detectorchip die aan de achterkant van een siliciumlens is bevestigd, is zichtbaar vanaf acht gaten in het PCB-printplaat.


Two new arrays complete detector for GUSTO mission

GUSTO is a balloon telescope that will simultaneously map three types of material in the gas and dust between stars. SRON and TU Delft develop all three detector arrays for this NASA mission. The final two flight arrays have now passed their pre-shipment review and are shipped to the University of Arizona for integration into the balloon observatory. Together with the earlier shipped array for 4.7 terahertz, the 1.4 and 1.9 terahertz arrays complete GUSTO’s flight detector.

NASA’s Galactic/extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory (GUSTO) is a balloon observatory that will drift in the Earth’s atmosphere for over 75 days, at the edge of space at 36 km altitude. The launch is scheduled for December 2021 from Antarctica. The observatory consists of a telescope of one meter in diameter and three observation instruments carried by an Ultra-Long Duration Balloon (ULDB). It contains three array receivers for electromagnetic radiation of 1.4, 1.9, and 4.7 terahertz.

The GUSTO team members from SRON and TU Delft, led by Jian-Rong Gao, have now delivered the two arrays for the 1.4 and 1.9 terahertz channels. The array for the 4.7 terahertz channel was already finished. Both arrays meet the sensitivity requirements and the pointing requirements of the lens-antenna beam, which is no more than 0.1 degree among 8 pixels, with a margin of a few pixels. The design, manufacture, assembly and testing of the array were carried out at SRON, while the superconducting detectors were developed at TU Delft.

GUSTO will measure the emission lines of ionized nitrogen (NII), carbon (CII) and oxygen (OI) in the spectrum of the interstellar medium—the material floating in between stars. This helps scientists to determine the life cycle of interstellar gas in our Milky Way, witness the formation and destruction of star-forming clouds and understand the dynamics and gas flow in the vicinity of the center of our Galaxy.

The back side of one of the arrays, with the protection cover removed. The eight detector chips, mounted on the backside of a silicon lens, can be seen from eight holes in the PCB circuit board.