Spaanse koning maakt kennis met Nederlandse aardobservatie

De Spaanse koning Felipe en koning Willem-Alexander bezochten op donderdag 18 april ESA’s testcentrum ESTEC in Noordwijk. Ze kregen onder meer een rondleiding door de cleanrooms en lieten zich informeren over de Nederlands-Spaanse samenwerking op het gebied van methaanonderzoek. Namens SRON legden Ilse Aben en Mari Martinez Velarte uit hoe het Nederlandse satellietinstrument TROPOMI elke dag de hele aarde scant op grote methaanpluimen.

ESTEC is de grootste vestiging en het technisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, waarvan Nederland en Spanje medeoprichters zijn. Alle Europese ruimtevaartprogramma’s worden van hieruit geïnitieerd en gemanaged. Bovendien worden Europese satellieten bij ESTEC uitgebreid getest voordat ze naar de ruimte gaan.

Speciale aandacht was er tijdens het bezoek voor de samenwerking tussen Nederland en Spanje op het gebied van atmosferisch onderzoek, in het bijzonder naar de uitstoot van methaan. Methaan is voor ongeveer 30% verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Nederland en Spanje werken samen om grote bronnen van methaanuitstoot te ontdekken met het Nederlandse satellietinstrument TROPOMI en satellieten die inzoomen om lekken nauwkeuriger aan te wijzen.

Aben: ‘Bij SRON analyseren we die satellietdata en identificeren we wekelijks tientallen grote methaanpluimen. We zien wereldwijde lekkage die opgeteld een grotere klimaatimpact heeft dan heel Nederland. En dan hebben we de kleinere lekken, van een paar ton methaan per uur of minder, nog niet eens meegenomen. Satellieten hebben onze ogen geopend voor enorme methaanlekken die met bestaande technologie te dichten zijn tegen lage kosten.’  

Spanish King introduced to Dutch earth observation

Spanish King Felipe and Dutch King Willem-Alexander visited ESA’s test center ESTEC in Noordwijk on Thursday, April 18. They took a tour around the cleanrooms and were informed about the Dutch-Spanish cooperation in the field of methane research. On behalf of SRON, Ilse Aben and Mari Martinez Velarte explained how the Dutch satellite instrument TROPOMI scans the entire earth every day for large methane plumes.

ESTEC is the technical heart of the European Space Agency (ESA), of which the Netherlands and Spain are co-founders. All European space programs are initiated and managed there. In addition, European satellites are extensively tested at ESTEC before they go into space.

One of the focus points of the visit was the collaboration between the Netherlands and Spain in the field of atmospheric research, in particular into methane emissions. Methane is responsible for about 30% of global warming. The Netherlands and Spain are working together to discover major sources of methane emissions with the Dutch satellite instrument TROPOMI and satellites that zoom in to pinpoint leaks more accurately.

Aben: ‘At SRON we analyze that satellite data and identify dozens of large methane plumes every week. We see worldwide leakage with a larger climate impact than all greenhouse gas emissions in The Netherlands. And we’re not even counting the smaller leaks, of a few tons of methane per hour or less. Satellites have opened our eyes to super-large methane leaks that can be closed with existing technology at low cost.’