Onderzoekers

{nomultithumb}

Tien beeldbepalende onderzoekers

Gerangschikt op geboortejaar

Henk van de Hulst: Zet Nederland op de kaart van het mondiale ruimteonderzoek. Zorgt ervoor dat Nederland vanaf het allereerste begin betrokken raakt bij het wetenschappelijk ruimteonderzoek in internationaal verband. Zet ons land feitelijk op de kaart van het wetenschappelijk ruimteonderzoek.
Meer
Kees de Jager: Pionier van het ruimteonderzoek. Richt in Utrecht het eerste Laboratorium voor Ruimteonderzoek op. Naast gedreven wetenschapper is hij ook experimenteel gedreven. Vertaalt wetenschappelijke doelstelling naar concrete ruimte-experimenten. Staat aan de basis van verschillende, nog steeds succesvolle, onderzoekslijnen.
Meer
Bert Brinkman: Veelzijdig en creatief projectleider. Drijvende kracht achter grensverleggende ruimte-experimenten op het terrein van röntgenspectroscopie. Spin in het web bij vele internationale contacten. Weet complexe meetinstrumenten tot realiteit te brengen.
Meer
Harm Habing: Gezicht Nederlandse infraroodsterrenkunde. De tweede nationale satelliet IRAS maakt de eerste complete infraroodkaart van de hemel. Dat legt de basis voor verschillende onderzoekslijnen, uiteenlopend van de geboorte en levensloop van sterren tot het ontstaan van sterrenstelsels.
Meer
Ed van den Heuvel: Aanzet tot beter inzicht in sterevolutie. Maakt maximaal gebruik van waarnemingen in ultraviolette en röntgenstraling. Ontwikkelt nieuw inzicht in de evolutie van sterren die deel uitmaken van nauwe dubbelstersystemen.
Meer
Boudewijn Swanenburg: Drijvende kracht achter detectie kosmische straling en gammastraling. Is medegrondlegger van het ruimteonderzoek naar gammastraling en weet Nederland letterlijk aan boord te krijgen van de belangrijkste internationale ruimteprojecten bij NASA en ESA.
Meer
Thijs de Graauw: Ontwikkelt technologie om het koele heelal in detail te bestuderen. Is Principal Investigiator van ISO-SWS en Herschel-HIFI, het meest ingewikkelde ruimte-instrument dat ooit werd gebouwd onder Nederlandse leiding. Moleculaire wolken geven de raadsels rond stervorming langzaam prijs. 
Meer
Johan Bleeker: Pionier en koersbepaler voor het ruimteonderzoek. Onder zijn leiding groeit SRON uit tot een internationaal toonaangevend instituut voor sterrenkundig en aardgericht ruimteonderzoek. Is expert op het gebied van ruimte-instrumentatie. Koppelt langetermijnvisie aan de realisatie van concrete ruimtemissies.
Meer
Reiner Rummel: Wegbereider van het geofysisch onderzoek vanuit de ruimte. Drijvende kracht achter missies waarmee een beter inzicht wordt verkregen in het zwaartekrachtsveld van onze planeet. Dat is van fundamenteel belang om de opbouw van planeten in het algemeen beter te leren begrijpen. 
Meer
Ewine van Dishoeck: Grondlegger van het vak ‘astrochemie’. Inzicht in de ontwikkeling van vaak complexe moleculen in de ruimte. Is een van de meest geciteerde moleculair astrofysici ter wereld. Interpreteert resultaten van infraroodwaarnemingen tot een beter begrip van de rol die moleculen bij stervorming spelen. Onthult details van de vorming van, soms zeer ingewikkelde, (organische) moleculen in de ruimte.
Meer