TROPOMI ziet verhoogde concentraties koolmonoxide over Australië veroorzaakt door recente bosbranden

Sinds november 2019 meet het ruimte-instrument TROPOMI verhoogde waardes van koolmonoxide in Australië, met name ten gevolge van bosbranden in het zuidoosten van het land. De gevolgen voor de luchtkwaliteit worden door TROPOMI in kaart gebracht.

 

Natuurbranden in Australië zijn in principe een jaarlijks terugkerend natuurlijk fenomeen. Met name in het noorden zijn er frequente branden die in het savanne-landschap thuishoren. De branden van afgelopen maanden woedden echter in het zuidoosten, waar de hoge temperaturen en droge omstandigheden meerdere records braken. In het verleden waren bosbranden van deze omvang vrij zeldzaam in deze regio. Alleen al in de staat New South Wales, waar in december de noodtoestand werd uitgeroepen, zijn tot dusver miljoenen hectaren verbrand en duizenden huizen verwoest.

De metingen van TROPOMI gaan helpen om beter te begrijpen hoe de vrijgekomen gassen en roetdeeltjes zich door de lucht verplaatsen en om gebieden aan te wijzen die worden blootgesteld aan fijnstof en bijkomende gezondheidsrisico’s. Zo waren er afgelopen week serieuze gezondheidsklachten tijdens het Australian Open tenniskwalificatietoernooi. De metingen kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan emissieschattingen.

(Bijschrift animated gif: De dagelijkse koolmonoxide concentratie [moleculen/cm2] gemeten met TROPOMI over Australië tijdens het zomerseizoen van 2018 (links) en 2019 (rechts). De hevige bosbranden in 2019/2020 veroorzaakten een sterke toename van koolmonoxide in de atmosfeer. Credit: Juliëtte Anema/SRON.)


TROPOMI sees increased concentrations of carbon monoxide over Australia caused by recent wildfires

Since November 2019, the Dutch TROPOMI satellite instrument has been measuring increased levels of carbon monoxide in Australia, mainly caused by wildfires in the southeastern part of the country. The effects of these fires on air quality are carefully tracked by TROPOMI.

By itself, wildfires are a natural phenomenon in Australia, especially in the north where fires often occur that typically belong to the savanna landscape. The fires of recent months, however, raged in the southeast where high temperatures and dry conditions broke several records. In the past, fires of this magnitude were quite rare. In the state of New South Wales alone, where a state of emergency was declared in December, millions of hectares have been burned and thousands of homes have been destroyed.

The TROPOMI measurements will help to better understand how the emitted trace gases and smoke particles from fires move through the air and will help to pinpoint regions that are exposed to potential health risks. Last week, for example, smokey haze over Melbourne caused serious breathing problems during the Australian Open tennis tournament. The measurements will also be valuable in deriving fire emission estimates.