SRON en Radboud starten gezamenlijke leerstoel en postdocpositie

(English follows Dutch)

SRON en de Radboud Universiteit hebben een overeenkomst gesloten waarmee ze hun samenwerking uitbreiden. Peter Jonker, hoogleraar Observationele hoge-energie astrofysica, gaat zijn tijd gelijk verdelen over beide instellingen. Radboud-hoogleraar Gijs Nelemans komt als Principal Investigator van de Nederlandse samenwerking rond de LISA-ruimtetelescoop regelmatig bij SRON werken. Bovendien stellen SRON en de Radboud Universiteit samen een nieuwe postdoc aan.

De samenwerking is belangrijk voor de continuïteit van de Nederlandse bijdrage aan ESA’s Athena en LISA-ruimtetelescopen. Athena zal vanaf 2031 door oorsprong en evolutie van zwarte gaten bestuderen en LISA zal vanaf 2034 zwaartekrachtsgolven meten vanuit de ruimte. SRON en andere Nederlandse onderzoeksinstituten zijn in juni gestart met de ontwikkeling van het laser-detectiesysteem en de uitlijning van de optische systemen, dat waarschijnlijk onderdeel wordt van LISA. Nelemans coördineert vanuit Nijmegen het Nederlandse initiatief. Zowel tijdens het ontwerpen van de LISA-missie als bij het oogsten en analyseren van de data is sterrenkundige inbreng essentieel. Met de hernieuwde samenwerking verzekert SRON zich van het behoud van haar sterrenkundige expertise rond het LISA-project.

Datzelfde geldt voor de sterrenkundige expertise rond SRON’s bijdrage aan de Athena röntgentelescoop. SRON is een van de leidende instituten in de ontwikkeling van Athena’s X-IFU instrument. Jonker is betrokken bij de wetenschappelijke input vanuit zijn expertise als hoogleraar observationele hoge-energieastrofysica. De Radboud Universiteit stelt dit jaar een promovendus en volgend jaar een postdoc aan die zich gaan bezighouden met de wetenschappelijke doelen die ook door Athena-onderzoek worden nagestreefd. SRON houdt zo toegang tot wetenschappelijke expertise rond Athena.SRON and Radboud create collaborative domain chair and postdoc position

SRON and Radboud University have reached an agreement in which they expand their collaboration. Peter Jonker, professor Observational high energy astrophysics, will divide his time between both institutes. Gijs Nelemans, professor at Radboud University, will work regularly at SRON as Principal Investigator of the Dutch collaboration on the LISA space telescope. Moreover, SRON and Radboud University will appoint a new postdoc together.

The collaboration is important for the continuity of the Dutch contribution to ESA’s space telescopes Athena and LISA. Starting in 2031, Athena will study the origin and evolution of black holes, and LISA will measure gravitational waves in space from 2034 onwards. SRON and other Dutch research institutes started in June with developing the laser detection system and the alignment of the optical systems, which will most likely become a part of LISA. Nelemans will coordinate the Dutch initiative from Nijmegen. An astronomy contribution is essential for both the design of the LISA mission and the gathering and analyzing of data. With the renewed collaboration, SRON ensures the preservation of its astronomy expertise for the LISA project.

The same applies to the astronomy expertise in SRON’s contribution to the Athena X-ray telescope. SRON is one of the leading institutes in the development of Athena’s X-IFU instrument. Jonker is involved in the scientific input with his expertise as professor observational high energy astrophysics. Radboud University will appoint a PhD student this year and a postdoc next year to work on the scientific goals that are also part of the Athena project. In this way, SRON maintains access to scientific expertise around Athena.