Symposium versterkt samenwerking technologie kleine instrumenten en satellietconstellaties

Op 14 november kwamen ongeveer honderd ruimte-onderzoekers bijeen in het Art Centre in Delft voor de tweede editie van het symposium Innovate Your Space, georganiseerd door SRON, TU Delft en TNO. Dit jaar was het thema ‘Smarter, Lighter, Cheaper’.

Het programma bestond onder meer uit lezingen van Egbert Jan van der Veen (OHB System AG) en Marc Vales (Dassault Aviation) en een paneldiscussie binnen het thema van het symposium: Hoe krijgen we ruimtevaart slimmer, lichter en goedkoper? Het panel bestond uit Kees Buijsrogge (directeur TNO Space), Henri Verweij (decaan Aerospace TU Delft), Franco Ongaro (directeur ESTEC), Harm van de Wetering (directeur NSO), Arnaut de Jong (directeur Airbus Nederland) en Avri Selig (hoofd Earth-programma SRON).

Selig: ‘We hebben de banden verder kunnen versterken tussen TU Delft, SRON en TNO op het gebied van nieuwe technologie voor kleine instrumenten, en voor aardobservatie van atmosferische samenstelling op het gebied van gedistribueerde systemen, dus constellaties van satellieten. Dat bleek uit de paneldiscussie. En uit de workshop bleek dat er grote interesse is voor een gezamenlijke aanpak van de TU Delft, SRON en TNO.’

(English version below pictures.)

 

Credit: Jochem Claes
Credit: Jochem Claes
Credit: Jochem Claes
Credit: Jochem Claes

———————————————————————————————————–

———————————————————————————————————–

Symposium reinforces collaboration on technology for small instruments and satellite constellations

On November 14th, around one hundred space researchers gathered at the Art Centre in Delft for the second edition of the Innovate Your Space symposium, organized by SRON, TU Delft and TNO. This year’s theme was ‘Smarter, Lighter, Cheaper’.

Among others, the program consisted of lectures by Egbert Jan van der Veen (OHB System AG) and Marc Vales (Dassault Aviation) and a panel discussion within the symposium’s theme: How do we make spaceflight smarter, lighter and cheaper? The panel comprised of Kees Buijsrogge (director TNO Space), Henri Verweij (dean Aerospace TU Delft), Franco Ongaro (director ESTEC), Harm van de Wetering (director NSO), Arnaut de Jong (director Airbus Netherlands) and Avri Selig (head of Earth program SRON).

Selig: ‘We reinforced the ties between TU Delft, SRON and TNO within the field of new technology for small instruments and for earth observation of atmospheric composition in the area of distributed systems, so constellations of satellites. That became clear in the panel discussions. And the workshop showed that there is great interest in a joint approach by TU Delft, SRON and TNO.’