Michael Wise nieuwe algemeen directeur ruimteonderzoeksinstituut SRON

Het bestuur van NWO heeft dr. Michael Wise benoemd tot algemeen en wetenschappelijk directeur van ruimteonderzoeksinstituut SRON. Momenteel is Wise hoofd van de Astronomie Groep van ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie. Daarnaast is hij verbonden aan het Anton Pannekoek Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Wise zal zijn nieuwe functie 1 januari 2019 aanvaarden en SRON de komende jaren door een belangrijke periode leiden, waarin onder meer de hoofdvestiging in Utrecht verhuist naar de Bio Science Campus van de Universiteit Leiden.

Michael Wise gaat samen met instituutsmanager Annemieke Beers de directie van SRON vormen. Annemieke Beers: “We zijn erg verheugd over de benoeming van Michael Wise. Want er staat veel te gebeuren. De hoofdvestiging van het instituut verhuist in 2021 naar de Bio Science Campus van de Universiteit Leiden, waar vooral de samenwerking met de Universiteit Leiden en de Universiteit Delft intensief vormgegeven gaat worden. Daarnaast breekt de komende jaren een cruciale fase aan in de ontwikkeling van onze bijdragen aan bijvoorbeeld de Europese röntgentelescoop Athena.”

“SRON speelt een cruciale rol in het Nederlandse en internationale wetenschappelijke landschap,” vult Michael Wise aan. “De volle breedte van het internationaal vooraanstaande én maatschappelijk relevante onderzoek van SRON is werkelijk indrukwekkend. Ik kijk er erg naar uit om deel uit te maken van SRON en leiding te geven aan het instituut in een periode waarin nieuwe missies als Athena zullen zorgen voor een nieuwe golf van wetenschappelijke doorbraken.”

Achtergrond
Wise promoveerde in 1994 aan de University of Virginia, waarna hij een aantal jaar als postdoc fellow werkte aan het Kitt Peak National Observatory. Hier bestudeerde hij clusters van sterrenstelsels in optisch en röntgenlicht. Vervolgens stapte hij over naar het Chandra X-ray Science Center, waar hij deel uitmaakte van het team dat de NASA-ruimtetelescoop Chandra bouwde, lanceerde en exploiteerde. In 2006 vervolgde hij zijn loopbaan bij ASTRON. Hier werkte hij aan het ontwerp en de ontwikkeling van de LOFAR-telescoop, onder andere als project manager en project scientist. In 2010 trad hij als onderzoeker toe tot de Astronomie Groep van ASTRON, die hij sinds 2014 leidt. Ook heeft hij in die periode bijgedragen aan het ontwerp van de Square Kilometre Array (SKA).

Onderzoek
Het onderzoek van Wise sluit nauw aan op de onderzoeksthema’s van SRON. Hij bestudeerde met name clusters van sterrenstelsels, de grootste door zwaartekracht samengebonden structuren van het heelal, en de actieve kernen van sterrenstelsels (AGNs). Wise is vooral geïnteresseerd in de energie die vrijkomt als materie in de superzware gaten valt die deze actieve kernen aandrijven, in het bijzonder hoe die energie de directe omgeving van een AGN beïnvloedt. Hij heeft gewerkt met de hele bandbreedte van het elektromagnetische spectrum, van radiostraling en optisch licht tot infrarood en röntgenstraling. Wise heeft bovendien meer dan 25 jaar ervaring met de ontwikkeling van grootschalige astronomische faciliteiten en ontwikkelde ook technieken en methodes voor de analyse van waarnemingen van astronomische data. Deze worden nog steeds gebruikt door sterrenkundigen.

Over SRON
SRON combineert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, technologische innovatie en instrumentontwikkeling om doorbraken te bewerkstelligen in de astrofysica, het exoplaneetonderzoek en het aardatmosfeeronderzoek vanuit de ruimte. In nauwe samenwerking met vooraanstaande internationale partners en ruimteagentschappen als ESA, NASA en JAXA levert het instituut wetenschappelijke en technologische bijdragen aan internationale ruimtemissies. Daarnaast stelt het zijn expertise beschikbaar aan de Nederlandse en internationale wetenschappelijke gemeenschap. In Nederland werkt SRON nauw samen met universiteiten, andere NWO-instituten en agentschappen van de overheid om te komen tot een samenhangende agenda voor het wetenschappelijk onderzoek vanuit de ruimte. SRON Netherlands Institute for Space research maakt deel uit van NWO-I, de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.Michael Wise new Director General at SRON Netherlands Institute for Space Research

The NWO board has appointed Dr. Michael Wise as General and Scientific director of SRON Netherlands Institute for Space Research. Wise is currently Head of Astronomy at the NWO institute ASTRON, the Netherlands Institute for Radio Astronomy. He also holds an adjunct faculty appointment in the Anton Pannekoek Institute for Astronomy at the University of Amsterdam. Wise will take up his new position effective 1 January 2019 and lead SRON through an important phase in the coming years including overseeing the relocation of the Utrecht headquarters to the Bio Science Campus at Leiden University.

Michael Wise, together with Institute Manager Annemieke Beers, will form the Directorate of SRON. “We are very pleased with the appointment of Michael Wise,” says Annemieke Beers. There is a lot to be done in the coming years. The headquarters of the institute will move to the Bio Science Campus of Leiden University in 2021, where the collaboration with Leiden University and Delft University will be intensively designed. In addition, we will enter a crucial phase in the development of our contributions to the ESA X-ray Observatory Athena, among other missions, in the coming years.”

“SRON plays a crucial role in the Dutch and international scientific landscape,” Michael Wise adds. “The breadth of world-leading and socially relevant research it conducts is truly impressive. I am very excited to be joining SRON, and look forward to leading the Institute in the coming years to deliver the next wave of scientific breakthroughs that new missions such as Athena will enable.”

Background
Wise obtained his PhD in astrophysics from the University of Virginia in 1994. After serving as a postdoctoral fellow at Kitt Peak National Observatory working on optical and X-ray studies of clusters of galaxies, Wise joined the staff of the Chandra X-ray Science Center at MIT where he was part of the team that built, launched and operated NASA’s Chandra X-ray observatory. In 2006 he joined the staff at ASTRON to work on the design and construction of the LOFAR telescope. At ASTRON, he served as LOFAR project manager and later project scientist, before joining the Astronomy Group in 2010 as a staff astronomer. Since 2014, Wise has served as Head of the Astronomy Group as well as contributing to the design of the Square Kilometre Array (SKA).

Research
Wise’s scientific research aligns closely with the astrophysics research program at SRON. He has primarily focused on clusters of galaxies, the largest gravitationally bound structures in the Universe, and the active cores of galaxies (AGN). In particular, Wise is interested in studying how energy released by material falling into the supermassive black holes driving AGN activity effects their environments. He has worked extensively across the broadband electromagnetic spectrum, from radio, optical, infra-red and X-ray. In addition to his astronomical research, he has over 25 years of experience with the construction and operation of large-scale astronomical facilities and has also contributed to the development of techniques and tools for the analysis of astronomical data used by the community today.

About SRON
SRON combines fundamental scientific research, technology innovation, and instrumentation development to enable breakthroughs in astrophysics, exoplanet research, and earth atmosphere research from space. In partnership with leading international partners and space agencies such as ESA, NASA and JAXA, SRON provides scientific and technological contributions to international space missions as well as expertise and support to the Dutch and international scientific communities. On the national level, it works in close collaboration with the Dutch universities, other NWO institutes, and governmental agencies to pursue a cohesive agenda for space-based research. SRON Netherlands Institute for Space Research is a part of NWO-I, the Institutes Organisation of The Netherlands Organisation for Scientific Research.