SRON Utrecht voorlopig niet naar Amsterdam Science Park

De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben vrijdag 21 april bekend gemaakt dat zij de huisvestingsplannen voor de bètasamenwerking niet doorzetten. Daarmee is de verhuizing van SRON Utrecht naar het Amsterdam Science Park – in deze constructie – voorlopig  van de baan.

De reden voor dit besluit is dat de algemene medezeggenschapsvergadering van de UvA niet instemde met de investering die nodig is om de huisvestingsplannen te realiseren. Er is wel brede steun voor de komst van SRON. Dat betekent dat beide universiteiten zich willen blijven inzetten voor een mogelijke verhuizing van SRON Utrecht naar Amsterdam. De meerwaarde van gezamenlijk onderzoek met SRON is voor de VU en de UvA onverminderd groot.

SRON-directeur Rens Waters: “Het is natuurlijk uitermate teleurstellend dat we na zo’n lange voorbereidingstijd met de verhuisplannen vastgelopen zijn, zeker omdat alle partijen zich tot op het laatste moment zeer hebben ingespannen om tot een oplossing te komen. De wetenschappelijk en technologische samenwerking met de UvA en VU blijft ook voor SRON van grote betekenis.”

SRON en NWO gaan op korte termijn ook andere locaties voor de huisvesting van SRON Utrecht onderzoeken. NWO heeft een brief naar de Nederlandse universiteiten doen uitgaan om de interesse in de komst van SRON te peilen, en om een Call for Tenders aan te kondigen.

——————————————————–

Move SRON Utrecht to Amsterdam Science Park has been shelved

On April 21st the VU and UvA announced that they will not continue with the new housing plans for their science cooperation at the Amsterdam Science Park. With that decision the move of SRON Utrecht to Amsterdam – in this setting – has been shelved.

The boards of VU and UvA have reached a joint decision on this. The central codetermination body of the UvA did not approve of the proposed investment.

However, there is broad support for the move of SRON to the Amsterdam Science Park. Both universities will therefore continue their efforts to enable new housing for SRON in Amsterdam. Both VU and UvA greatly value joint research with SRON .

SRON-director Rens Waters: “It is of course very disappointing that after such a long preparation the housing plans have been shelved, the more so because all parties have put in a great effort to come to a solution. SRON greatly values the scientific and technological cooperation with UvA and VU.”

SRON and NWO will now study other locations for the new housing of SRON Utrecht. NWO has sent a letter to the Dutch universities to gauge their willingness to house SRON Utrecht. In that letter NWO also announced a Call for Tenders.