SRON organiseert conferentie 100-jarige Nederlandse Astronomenclub

De jaarlijkse conferentie van de Nederlandse Astronomenclub (NAC) vindt dit jaar plaats in Groningen van 14 t/m 16 mei. De organisatie ligt deze keer in handen van het SRON Netherlands Institute for Space Research. Ruim tweehonderd sterrenkundigen uit Nederland en België komen samen om elkaar op de hoogte te houden van hun onderzoek en nieuwe contacten te leggen. In totaal staan er circa 130 wetenschappelijke presentaties—voordrachten en posters—op het programma.

Op maandag verwelkomt de burgemeester van Groningen Peter den Oudsten de deelnemers. Een dag later geeft Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie, een avondlezing over hoe we richting een circulaire economie kunnen gaan. Alle drie dagen zijn gevuld met presentaties over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen, zoals exoplaneten, pulsars en zwarte gaten.

Klik hier voor meer informatie.

Journalisten zijn welkom. Ze kunnen zich aanmelden via nac2018@sron.nl.

SRON is onderdeel van de Institutenorganisatie van NWO

Meer informatie

Erik Arends, persvoorlichter SRON
e.arends@sron.nl
+31-887775893

Prof. Floris van der Tak, hoogleraar submillimeter astronomie
vdtak@sron.nl

 

SRON organizes conference 100-year-old Dutch Astronomers Club

This year, the annual conference of the Dutch Astronomers Club (NAC) takes place in Groningen from the 14th to the 16th of May. SRON Netherlands Institute for Space Research organizes the event this time. Over two hundred astronomers from The Netherlands and Belgium gather to keep each other up to date on their research and make new contacts. The program includes a total of 130 scientific presentations and posters.

On Monday, the mayor of Groningen Peter den Oudsten welcomes the participants. The next day, Louise Vet (director of the Dutch Institute for Ecology) gives an evening lecture “Toward a circular economy”. All three days are filled with presentations on various astronomy subjects, such as exoplanets, pulsars and black holes.

Click here for more information.

Journalists are welcome. They can register through nac2018@sron.nl.

SRON is part of the Institutes Organization of NWO.

More information

Erik Arends, Outreach Officer SRON
e.arends@sron.nl
+31-887775893

Floris van der Tak, Professor submillimeter astronomy
vdtak@sron.nl