SRON en Nederlandse klimaatgezant op World Energy Congress

Op 24 april neemt Aaldert van Amerongen (hoofd aardobservatie SRON) deel aan een paneldiscussie over methaanemissies op het 26e World Energy Congress in Rotterdam. Ook de Nederlandse klimaatgezant zijne Koninklijke Hoogheid prins Jaime de Bourbon de Parme is aanwezig. Titel: “Net zero methane by 2030: a new outlook for oil and gas?”

Tijdens de sessie discussiëren de vijf deelnemers over wat er nodig is om snel de wereldwijde methaanuitstoot te verminderen. Methaan is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de totale opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie. Van Amerongen benadrukt dat monitoring vanuit de ruimte essentieel is. Met het Nederlandse satellietinstrument TROPOMI ontdekt SRON wekelijks tientallen grote methaanlekken wereldwijd. ‘Die kunnen met bestaande technologie tegen lage kosten worden gedicht,’ zegt Van Amerongen. ‘Methaan biedt de snelste weg naar vermindering van de klimaatopwarming op de korte termijn, terwijl we tegelijkertijd de CO2-uitstoot moeten blijven verminderen.’ In 2027 lanceert ESA de satellietcombinatie TANGO, gebouwd door een Nederlands consortium, die gaat inzoomen op uitstoters van methaan en CO2.

————

09:00- 10:00 – Wednesday 24th April

NET ZERO METHANE BY 2030: A NEW OUTLOOK FOR OIL AND GAS?

With renewed emphasis on an all-levers collaborative approach, what is needed to realise rapid deep methane emissions reductions?

  1. HRH Prince Jaime de Bourbon de Parme, Count of Bardi, Climate Envoy of the Netherlands
  2. Aaldert van Amerongen, Head of the Earth Observation Program, Netherlands Institute for Space Research (SRON)
  3. Daniel Zavala-Araiza, Senior Scientist, Environmental Defence Fund
  4. Olamide Atoyebi, Future Energy Leader at the World Energy Council; Field Engineer, SLB

Moderated by: Simon Ferrie, Editor Asia-Pacific and sub-Saharan Africa, Petroleum Economist      

Session manager: Anna Juliet Stephens and Simon Marshall, World Energy Council

SRON and Dutch climate envoy at World Energy Congress

On April 24th, Aaldert van Amerongen (head of SRON Earth Observation) will participate in a panel discussion on methane emissions at the 26th World Energy Congress in Rotterdam. The Dutch climate envoy His Royal Highness Prince Jaime de Bourbon de Parme also takes part. The session is titled: “Net zero methane by 2030: a new outlook for oil and gas?”

During the session five participants discuss what it will take to quickly reduce global methane emissions. Methane is responsible for about 30% of total global warming since the Industrial Revolution. Van Amerongen emphasizes that monitoring from space is essential. Every week, SRON discovers dozens of large methane leaks around the world with the Dutch satellite instrument TROPOMI. ‘These can be closed with existing technology at low cost,’ says Van Amerongen. ‘Methane provides the fastest path to Near-Term Warming Reduction while we must keep reducing CO2 emissions at the same time.’ In 2027, ESA will launch the TANGO satellite combination, built by a Dutch consortium, which will zoom in on emitters of methane and CO2.

———–

09:00- 10:00 – Wednesday 24th April

NET ZERO METHANE BY 2030: A NEW OUTLOOK FOR OIL AND GAS?

With renewed emphasis on an all-levers collaborative approach, what is needed to realise rapid deep methane emissions reductions?

  1. HRH Prince Jaime de Bourbon de Parme, Count of Bardi, Climate Envoy of the Netherlands
  2. Aaldert van Amerongen, Head of the Earth Observation Program, Netherlands Institute for Space Research (SRON)
  3. Daniel Zavala-Araiza, Senior Scientist, Environmental Defence Fund
  4. Olamide Atoyebi, Future Energy Leader at the World Energy Council; Field Engineer, SLB

Moderated by: Simon Ferrie, Editor Asia-Pacific and sub-Saharan Africa, Petroleum Economist      

Session manager: Anna Juliet Stephens and Simon Marshall, World Energy Council