Nederlands ruimte-instrument TROPOMI onthult grote methaanlekken in het Amerikaanse Permian Basin olieveld

Wetenschappers van Amerikaanse instituten en SRON zien met het TROPOMI-instrument dat de methaanuitstoot van olie- en gasinstallaties in het Permian Basin (Texas/New Mexico) ruim tweemaal hoger is dan gedacht. Het toont aan dat we met het Nederlandse ruimte-instrument de methaanemissies door olie- en gasinstallaties goed kunnen monitoren, wat kan helpen om lekkages terug te dringen.

Het Permian Basin is het grootste olieproducerende gebied van de Verenigde Staten. Uit de TROPOMI-metingen blijkt nu dat het Permian Basin ruim tweemaal zoveel methaan uitstoot als verwacht op basis van de rapportages van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Wetenschappers van EDF, Harvard, Georgia Tech en SRON Netherlands Institute for Space Research publiceren deze bevinding op 22 april in Science Advances. De onderzoekers schatten een lekpercentage van 3,7% in het Permian Basin op basis van elf maanden aan TROPOMI-data, bestaande uit 200.000 individuele metingen tussen mei 2018 en maart 2019 in het 160.000 vierkante kilometer grote bassin.

Het gelekte methaan—het hoofdbestanddeel van aardgas—had ruim twee miljoen Amerikaanse huishoudens van energie kunnen voorzien. En de lekkage is niet alleen verspilling: methaan is als broeikasgas 34 maal sterker dan CO2. Antropogene methaanuitstoot is dan ook verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de opwarming van de aarde.

Satellietmetingen

Satellietmetingen zijn nodig om grote methaanlekken wereldwijd op te sporen. Via metingen per vliegtuig of vanaf de grond kunnen we weliswaar goede informatie verkrijgen over emissies van een bepaald gebied op een bepaald moment, maar het is lastig om frequente, routinematige metingen te doen over grotere gebieden. Bovendien zijn veel productiegebieden op de wereld moeilijk toegankelijk.

‘Deze bevinding laat zien dat TROPOMI in staat is om de methaanuitstoot van grote olie- en gasvelden te monitoren vanuit de ruimte,’ zegt co-auteur Sudhanshu Pandey van SRON. ‘Dat is essentieel om bedrijven te kunnen informeren over grote lekkages en om milieuagentschappen te voorzien van correcte data over emissies.’

TROPOMI

Eerdere onderzoeken op basis van TROPOMI methaandata hadden al een groot nog onontdekt lek opgespoord in een gasinstallatie in Centraal-Azië, en de methaanemissies bepaald als gevolg van een explosie in een gasbron in Ohio. Deze keer laat TROPOMI zien dat het gevoelig genoeg is om de uitstoot te meten van een groot olie- en gasproductiegebied.

Publicatie

Yuzhong Zhang, Ritesh Gautam, Sudhanshu Pandey, Mark Omara, Joannes D. Maasakkers, Pankaj Sadavarte, David Lyon, Hannah Nesser, Melissa P. Sulprizio, Daniel J. Varon, Ruixiong Zhang, Sander Houweling, Daniel Zavala-Araiza, Ramon A. Alvarez, Alba Lorente, Steven P. Hamburg, Ilse Aben, Daniel J. Jacob, ‘Quantifying methane emissions from the largest oil producing basin in the U.S. from space. Methane Emissions from the Permian Basin’, Science Advances

TROPOMI is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL was hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO was verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. TROPOMI is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat