General Director Karel Wakker retires

Algemeen directeur Karel Wakker verlaat SRON

Per 1 februari verlaat algemeen directeur prof. ir. Karel Wakker SRON wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De huidige adjunct-directeur dr. Roel Gathier treedt vanaf die datum op als waarnemend algemeen directeur, tot aan de benoeming van een nieuwe algemeen directeur. Wakker had de leiding over SRON vanaf oktober 2003.

Prof. ir. Karel Wakker verlaat SRON per 1 februari.

Wakker loodste SRON met succes door een aantal voor het instituut en voor de Nederlandse ruimtevaart cruciale jaren. Onder zijn leiding legde SRON de laatste hand aan het ruimte-instrument HIFI, het meest geavanceerde ruimte-instrument van Nederlandse bodem ooit. SRON leverde HIFI op tijd en perfect werkend af aan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dit voorjaar staat de lancering gepland van HIFI aan boord van de ESA-ruimtetelescoop Herschel. Ook zette SRON onder Wakkers leiding de eerste stappen op het gebied van instrumentontwikkeling ten behoeve van planeetonderzoek.

Mede door de inspanningen van Wakker konden de Europese ruimtevaartministers tijdens de ESA-ministersconferentie in november vorig jaar besluiten tot de bouw van een nieuwe aardobservatiesatelliet met daarop het Nederlandse instrument voor atmosfeeronderzoek TROPOMI. Daardoor kunnen Nederlandse bedrijven en instituten, waaronder SRON, van start met de bouw van het instrument.

Internationale wetenschappelijke excellentie van de activiteiten van SRON moest voorop staan, volgens Wakker. Een van zijn eerste uitdagingen was dan ook die wetenschappelijke uitmuntendheid van SRON op het netvlies te krijgen van de internationale evaluatiecommissie die het instituut in 2005 bezocht. Dat gebeurde met succes. De commissie concludeerde eensgezind dat het SRON ruimteonderzoek van wereldklasse is. Hij heeft ook leiding gegeven aan het produceren van het ‘midterm evaluation 2008’ rapport voor NWO, waarin de uitstekende prestaties van SRON worden beschreven en de ‘impact’ van de door SRON gebouwde instrumenten op het mondiale ruimteonderzoek wordt aangegeven.

Maar daarnaast had Wakker een goed oog voor de positionering van het instituut in het brede veld van de ruimtevaart, zowel nationaal als internationaal. Daarbij kon het instituut maximaal profiteren van het uitgebreide netwerk dat Wakker had opgebouwd tijdens zijn loopbaan voordat hij bij SRON kwam. Wakker is sinds 1985 hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft en was daar ook gedurende acht jaar rector magnificus. Zowel bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA als bij de ruimtevaartindustrie, wetenschappelijke partijen en ministeries wist hij SRON te profileren als een uniek instituut.

NWO en het bestuur van SRON zijn prof. ir. Karel Wakker buitengewoon erkentelijk voor zijn verdiensten. Eind februari zal op een feestelijke manier van Wakker afscheid worden genomen.