Voorgenomen besluit huisvesting SRON-Utrecht

Het SRON-bestuur heeft – mede op basis van een positief advies van de SRON-directie – op 30 januari 2017 een (positief) voorgenomen besluit genomen over de verhuizing van SRON-Utrecht naar het Amsterdam Science Park (medio 2020).

Het bestuur heeft op basis van alle relevante documenten geconcludeerd dat de geplande nieuwe huisvesting voldoet aan de eerder opgestelde toetsingscriteria. Ook vallen de plannen volgens het bestuur binnen de financiële kaders en zijn de risico’s in principe beheersbaar. Het besluit is maandag 13 februari voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad van SRON.
 

De voorgenomen verhuizing van SRON-Utrecht naar het Amsterdam Science Park maakt onderdeel uit van de huisvestingsplannen voor de samenwerkende betafaculteiten van UvA en VU op het Amsterdam Science Park. Inmiddels hebben ook de CvB’s van de universiteiten een (positief) voorgenomen besluit genomen over deze plannen. Ook deze voorgenomen besluiten zijn aan de betreffende medezeggenschapsorganen voorgelegd.


On 30 January 2017, taking into account a positive advice from the SRON Directorate, the SRON Board has made an intended decision concerning the new housing of SRON-Utrecht at the Amsterdam Science Park (medio 2020). 
 
The Board came to the conclusion – on the basis of all relevant documents – that the new housing meets all set assessment criteria. The plans also fit within the financial frameworks and in principle the risks are manageable. Monday 13 February the decision was presented to the Works Council for advice.

The intended move of SRON Utrecht to the Amsterdam Science Park is part of the plans to accommodate the cooperative faculties of science of UvA and VU at the Amsterdam Science Park. The boards of both VU and UvA have also taken an intended (positive) decision on these plans, and the intended decisions have been presented to the Works Councils as well.