Uithof Festival Meet the Future met spreker Jochen Landgraf

Deze week organiseert het Utrecht Science Park het festival Meet the Future op De Uithof. Van 3 tot 9 september zien bezoekers negen verhalen tot leven komen. SRON-onderzoeker Jochen Landgraf vertelt een van die verhalen, over zonlicht dat terugkaatst van het aardoppervlak en door de atmosfeer reist richting het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi.

‘Op die manier kunnen we met een resolutie van zeven bij zeven kilometer heel nauwkeurig de samenstelling van onze lucht in de gaten houden,’ zegt Landgraf. ‘Een mooi recent voorbeeld is de veenbrand die woedde in de buurt van Manchester. We konden de wolk van koolstofmonoxide volgen tot aan Ierland.’

Landgraf geeft zijn lezing op zaterdag 8 september om 15:00 uur en op zondag 9 september om 14:00 uur. Klik hier voor het volledige festivalschema. Toegang tot het festival Meet the Future is gratis.


Uithof Festival Meet the Future with talk Jochen Landgraf

This week, the Utrecht Science Park organizes a festival called Meet the Future at De Uithof. Between September 3rd and 9th visitors can see nine different stories being brought to life. SRON researcher Jochen Landgraf tells one of these stories, about sunlight reflecting off the Earth’s surface and traveling through the atmosphere into the detectors of the Dutch space instrument Tropomi.

‘That way we can monitor the composition of our air very accurately with a resolution of seven by seven kilometers,’ says Landgraf. ‘A striking recent example is the peat fire that raged near Manchester. We were able to follow the cloud of carbon monoxide up to Ireland.’

Landgraf gives his talk on Saturday September 8th at 15:00 and on Sunday September 9th at 14:00. Click here for the full festival program. Entrance to festival Meet the Future is free.