Tientallen sterke methaanpluimen geïdentificeerd in Amerikaanse Permian Basin

Een internationaal team van wetenschappers, waaronder Bram Maasakkers (SRON) en Ilse Aben (SRON/VU), heeft 37 puntbronnen geïdentificeerd in het Permian Basin die elk meer dan 500 kg methaan per uur uitstoten. Het Permian Basin is een regio in Texas en New Mexico die bijna de helft van de methaanuitstoot voor zijn rekening neemt van de gerapporteerde emissies van alle Amerikaanse olie- en gaswinningsgebieden bij elkaar. Publicatie in Science Advances.

De 37 methaanpluimen leiden terug naar allerlei verschillende lekkages, zoals inefficiënt affakkelen, een gas-boorput, compressorstations en kapotte pijpleidingen. Van de totale methaanuitstoot in het onderzochte gebied blijkt veertig procent te komen van slechts 19 lekken, veelal gerelateerd aan relatief nieuwe infrastructuur. ‘Dat suggereert dat men vooral de afgelopen jaren minder zorgvuldig te werk is gegaan,’ zegt Aben. ‘Het is belangrijk dat we de precieze bronnen hebben geïdentificeerd omdat er nu snel iets aan gedaan kan worden.’

Methaan zorgt voor een 34 maal sterker broeikaseffect dan CO2 over een periode van 100 jaar. Maasakkers: ‘Lekkages zijn daarom niet alleen zonde van de brandstof, maar ook bijzonder slecht voor het milieu. Het goede nieuws is dat een groot gedeelte van de uitstoot van een beperkt aantal lekken komt. Dit is het laaghangende fruit in de strijd tegen klimaatverandering.’

De onderzoekers speurden de bronnen op via een combinatie van een ruimte-instrument met dagelijkse wereldwijde dekking—TROPOMI—en andere satellietinstrumenten met een hogere ruimtelijke resolutie die pixels leveren van slechts dertig bij dertig meter voor beperkte gebieden. Deze instrumenten zijn eigenlijk bedoeld voor het in beeld brengen van het aardoppervlak maar kunnen nu ook gebruikt worden voor het detecteren van de grootste methaan bronnen.

De eerste auteurs van de bijbehorende publicatie in Science Advances zijn Itziar Irakulis-Loitxate en Luis Guanter van de Technische Universiteit van Valencia.

Publicatie

Itziar Irakulis-Loitxate, Luis Guanter, Yin-Nian Liu, Daniel J. Varon, Joannes D. Maasakkers, Yuzhong Zhang, Apisada Chulakadabba, Steven C. Wofsy, Andrew K. Thorpe, Riley M. Duren, Christian Frankenberg, David Lyon, Benjamin Hmiel, Daniel H. Cusworth, Yongguang Zhang, Karl Segl, Javier Gorroño, Elena Sánchez-García, Melissa P. Sulprizio, Kaiqin Cao, Haijian Zhu, Jian Liang, Xun Li, Ilse Aben, Daniel J. Jacob, ‘Satellite-based survey of extreme methane emissions in the Permian basin’, Science Advances