The Netherlands and Japan decide on cooperation in space science

The Netherlands and Japan have decided to cooperate in the development and application of new space science. That was the gist also of an earlier agreement in 2009 between the Japanese space agency JAXA and SRON, but now also the Netherlands Space Office (NSO) and JAXA have signed an agreement in Tokyo. It was signed in the presence of Maria van der Hoeven, Secretary of Economic Affairs.

Image

Een van de concrete samenwerkingsprojecten die onder de overeenkomst vallen, is de bijdrage van SRON aan de Japanse ruimtetelescoop Astro-H. Deze ruimtetelescoop gaat de extreme omstandigheden bij zwarte gaten bestuderen. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor een grote rol van SRON in de ontwikkeling van de Japanse ruimtetelescoop SPICA, die onderzoek gaat doen naar het ontstaan van de eerste sterren en planeten. Maar de samenwerking gaat breder vertelt directeur van het NSO Ger Nieuwpoort: ‘Zowel JAXA als het NSO is op zoek naar nieuwe aardse toepassingen van satellietgegevens en ruimtetechnologie. Daar zijn vele samenwerkingsmogelijkheden.’

Het NSO en JAXA hebben hetzelfde streven: de ruimte benutten voor wetenschap, aardobservatie en het ontwikkelen van praktische toepassingen voor het dagelijks leven. En zowel Nederland als Japan heeft een rijke traditie op het gebied van ruimtevaart, die al vanaf de vroege jaren zestig samenliep, met name op het gebied van ruimteonderzoek. Zo speelde de Japanner Yasuo Tanaka toen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een van de eerste Nederlandse ruimte-experimenten.

Miniaturisatie
Japan ontwikkelt als een van de weinige landen eigen raketten en satellieten en lanceert die ook zelf. Toch heeft Nederland de Japanners iets te bieden. Naast ruimteonderzoek loopt Nederland voorop in het toepassen van satellietgegevens op velerlei gebied, van de energie- en voedselvoorziening tot gezondheid en milieu. Bovendien zijn Nederlandse bedrijven en instituten gespecialiseerd in de miniaturisatie van ruimtevaarttechnologie, onmiskenbaar een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van de ruimtevaart.

Japan heeft, net als Nederland, een lange geschiedenis in de ruimtevaart. Eind jaren zestig werd de National Space Development Agency of Japan (NASDA) opgericht. In de jaren tachtig en negentig werd het Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) bekend in de röntgenastronomie. De twee organisaties gingen, samen met het National Aerospace Laboratory of Japan (NAL), in 2003 op in de nieuwe nationale ruimtevaartorganisatie JAXA.

Toekomstvisie
Het laatste decennium heeft Japan zich een prominente plaats toegeëigend op het internationale ruimtevaarttoneel met meteorologische, telecommunicatie- en aardobservatiesatellieten. En ook haar toekomstvisie liegt er niet om. In de komende vijftien jaar wil Japan wereldleider worden op het gebied van transporten naar de ruimte, de oorsprong van leven en andere mysteries in het heelal onderzoeken en lucht- en ruimtevaarttechnologie breed inzetten voor een welvarender en veiliger samenleving.

Het Netherlands Space Office (NSO) is een samenwerking van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).