The Netherlands and ESA sign agreement for environmental monitoring satellite

A green light for the building of Tropomi, the Tropospheric Monitoring Instrument, was given by the ESA Council Meeting of Ministers in charge of space activities last November at The Hague. There the ministers decided to build the satellite. Earlier the Dutch government had made available 78 million Euro for the building of the Tropomi instrument and the data processing.

Image

Die gegevens zijn van onschatbare waarde voor het volgen van de luchtvervuiling en de klimaatontwikkeling van de aarde en voor het verkrijgen van meer inzicht in chemische en natuurkundige processen in de atmosfeer. Rond het jaar van lancering van TROPOMI zullen namelijk twee andere grotendeels Nederlandse aardobservatie-instrumenten, OMI op NASA-satelliet EOS-AURA en SCIAMACHY op ESA-satelliet Envisat, aan het eind van hun levensduur zijn. TROPOMI garandeert voortzetting van de monitoring vanuit de ruimte van klimaatontwikkeling en luchtvervuiling en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is TROPOMI een belangrijke verbetering ten opzichte van zijn voorgangers. TROPOMI kan veel verfijnder observeren, waardoor het instrument ook tussen de wolken door kan kijken en zelfs de uitstoot van luchtvervuiling door individuele steden kan onderscheiden. Bovendien geeft TROPOMI een veel betere blik op de uitstoot en verspreiding van luchtvervuiler koolmonoxide en het broeikasgas methaan.

Volgens NSO-directeur Ger Nieuwpoort komt in TROPOMI het beste wat Nederland op ruimtevaartgebied te bieden heeft samen: ‘Het is fantastisch dat we met Nederlandse ruimtetechnologie zo’n belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het monitoren van luchtvervuiling en klimaat, de mondiale milieu-issues van deze tijd. Dit is echt waar een klein land groot in kan zijn.’

TROPOMI is het enige wetenschappelijke instrument op de satelliet Sentinel-5-precursor, een voorbereidende missie in het omvangrijke aardobservatieprogramma GMES van ESA en de Europese Commissie. ESA zal in dat programma vijf grote satellieten ontwikkelen met de naam Sentinel, wat betekent ‘poortwachter’. Iedere Sentinel zal gericht zijn op een specifiek aspect van aardobservatie.

TROPOMI is een samenwerking tussen KNMI, SRON, TNO en Dutch Space, in opdracht van het NSO. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Dutch Space is hoofdaannemer voor de bouw van het instrument. TROPOMI wordt gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.