Statement van de NL Raad voor de Astronomie (RvdA)

“Namens de Nederlandse sterrenkundige gemeenschap veroordelen wij ondubbelzinnig de brute racistische moorden op Ahmaud Arbery, George Floyd en Breonna Taylor en vele anderen, alsook andere gevallen van racisme. Wij staan achter de zwarte gemeenschap omdat Black Lives Matter, en we bevestigen onze onwrikbare steun aan iedereen die getroffen is door racisme. Deze verschrikkelijke en buitensporige gebeurtenissen in de VS hebben nogmaals de voortdurende onderdrukking en ongelijkheid voor het voetlicht gebracht die aan minderheden en mensen van kleur, met name zwarte mensen, wordt aangedaan door systemisch en structureel racisme. Helaas is racisme wijd verspreid in de samenleving in vele delen van de wereld, ook hier in Nederland. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat racisme en systemische ongelijkheid geen plaats hebben in onze maatschappij.

Wij erkennen dat ongelijkheid en racisme de wetenschappelijke carrières van mensen gedurende hun hele leven beschadigen, kortsluiten, of zelfs verhinderen, wat ook de wetenschap vele waardevolle bijdragen kost. We moeten erkennen en herkennen dat zwarte en gekleurde leden van onze wetenschappelijke gemeenschap regelmatig vooroordelen en racisme ervaren, vaak op manieren die niet zichtbaar zijn voor of herkend worden door de meerderheid.

Wij verplichten ons tot het actief ontmantelen van systemische en structurele discriminatie in onze eigen gemeenschap en we bereiden ons voor op het werk dat daarvoor nodig is. Naast de recent opgestelde Gedragscode en Waardenverklaring zoekt de Netherlands Astronomy Inclusion and Equity Committee dringend naar nieuwe wegen om deze zaken aan te pakken, in samenwerking met andere gemeenschappen om van elkaar te leren. Wij zullen in de nabije toekomst verdere maatregelen aankondigen om in Nederland een gelijke, diverse en representatieve sterrenkundige gemeenschap te bevorderen en in stand te houden.

Intussen verklaren wij ons sterk solidair met de leden van onze sterrenkundige gemeenschap en anderen die te maken hebben of hebben gehad met racisme en discriminatie.”Statement from the RvdA on racism and inequity

On behalf of the NL Astronomy Council (RvdA):

“On behalf of the Dutch astronomical community, we unequivocally condemn the brutal killings of Ahmaud Arbery, George Floyd, and Breonna Taylor and countless others and instances of racism. We stand with the Black community because Black Lives Matter, and we affirm our unwavering support for all those affected by racism. These terrible and outrageous events in the US have once again highlighted the continued oppression and inequity that systemic and structural racism inflicts on minorities and people of colour, in particular, on Black people. Unfortunately, such racism is prevalent throughout society, in many parts of the world, including here in the Netherlands. It is the role and responsibility of each and everyone of us to ensure racism and systemic inequity have no place in our community.

We recognise that inequity and racism prohibits, damages and limits the scientific careers of individuals throughout their lives, and also deprives science of their valuable contributions. It must be acknowledged that members of our community experience bias and racism regularly, often in ways that are hidden or unrecognized by the majority of us.

We are committed to actively dismantling systemic and structural discrimination in our own community and we are preparing for the tasks ahead that must be implemented to achieve this. In addition to our recently established Code of Conduct, the committee for Equity and Inclusion in Astronomy is urgently pursuing new routes to address these issues and we will work with other communities to learn from each other. We will report back to you in the very near future with further actions to increase, support, and retain an equitable, diverse, and representative astronomical community in the Netherlands.

In the meantime, we stand in strong solidarity with our astronomy community members and everyone affected by racism and discrimination.”