SRON treedt toe tot Innovatie Cluster Drachten

Op vrijdag 26 maart treedt SRON officieel toe tot het Innovatie Cluster Drachten—een groep high-tech bedrijven en instituten in het noorden van Nederland. Ze werken samen om uitdagingen aan te gaan binnen de “Big 5 of high-tech”: big data, robotics, 3D metal printing, visual intelligence en renewable propulsion.

Bij de ceremonie zijn Binne Visser (voorzitter Innovatie Cluster Drachten) en Jan Geralt Bij de Vaate (manager Instrument Science Group SRON) fysiek aanwezig, terwijl Paul de Rook (wethouder Groningen), Robin Hartogh Heys van de Lier (wethouder Smallingerland) en Michael Wise (directeur SRON) digitaal aanwezig zijn voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

‘Binnen het innovatiecluster kan SRON onderzoeksprojecten uitvoeren samen met lokale industrie en universiteiten of hogescholen,’ zegt Bij de Vaate. ‘Daarin spelen studenten een belangrijke rol. Als uitvoerende onderzoekers maar ook als toekomstige collega’s. Het cluster helpt bij het verbinden van teams, het aantrekken van partners, de uitwisseling van kennis en het beschikbaar stellen van onderzoeksmethoden. SRON krijgt zo bijvoorbeeld toegang tot een geavanceerde metaalprinter waarmee we gewicht-besparende ontwerpen uit kunnen testen. ICD vormt een platform waar SRON als hightech-gebruiker sneller kan innoveren en directer contact heeft met de productie-industrie en geïnteresseerde studenten.’

Meer informatie: Innovatie Cluster Drachten

Caption header image: 3D-geprinte metalen honinggraat