SRON researchers awarded by NWO

SRON-onderzoekers beloond door NWO

Twee SRON-onderzoekers zijn in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse Veni-Vidi-subsidieronde van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek NWO. De subsidies geven een belangrijke impuls aan het atmosferisch ruimteonderzoek en het planeetonderzoek van SRON.

Daphne Stam sleepte een Vidi-subsidie in de wacht die haar in staat stelt een nieuwe onderzoekslijn op te starten op het gebied van exoplaneten. Tien jaar geleden werd voor het eerst een planeet bij een andere ster dan onze eigen zon gevonden. Vandaag de dag zijn er al bijna 200 van zulke "exoplaneten" bekend. Er is nog maar erg weinig bekend over deze verre planeten omdat het nog niet gelukt is er foto’s van te maken: het zwakke planeetlicht gaat verloren in het licht van de ster waar ze omheen draaien. De komende jaren zullen speciale instrumenten gebouwd worden die zulke foto’s wel kunnen maken. Maar door de enorme afstanden, zal er van een exoplaneet niet meer dan een stipje licht op de foto komen.

Eerste foto van een exoplaneet bij een koude lichtzwakke ster. (beeld: ESO)

“Ik ga berekenen hoe de helderheid van zo’n lichtstipje afhangt van de samenstelling van de planeetatmosfeer”, zegt Daphne Stam. “De resultaten van deze berekeningen zullen gebruikt worden door de instrumentbouwers en waarnemers, en ze zullen helpen om uit gefotografeerde lichtstipjes informatie over de exoplaneet af te leiden.”

Christian Frankenberg won een Veni-subsidie met zijn voorstel voor satellietcartografie van atmosferisch methaan. Methaan is het op een na belangrijkste antropogene broeikasgas. De spectrometer SCIAMACHY aan boord van de Europese onderzoekssatelliet ENVISAT maakt het nu voor het eerst mogelijk methaan mondiaal te meten. Het project van Frankenberg heeft als doel de retrieval van methaanconcentraties uit de satellietmetingen te optimaliseren.