SRON neemt deel aan wereldwijd methaan-detectiesysteem van Verenigde Naties

Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C vereist sterke vermindering van onze methaanuitstoot. Dit krachtige broeikasgas is verantwoordelijk voor een kwart van de menselijke opwarming en biedt een relatief snelle inperking van klimaatverandering omdat het veel korter in de atmosfeer blijft dan CO2. Om methaanuitstoot succesvol aan te pakken, is het essentieel om te weten waar de grootste bronnen zitten.

Het International Methane Emissions Observatory (IMEO) van de Verenigde Naties lanceert op 11 november op de COP27 in Egypte het Methane Alert Response System (MARS). Dit is een wereldwijd systeem dat methaanemissies (bijv. gaslekken) rapporteert aan de verantwoordelijke overheden en bedrijven. SRON is een van de partners binnen MARS en ondersteunt het project met data van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi dat dagelijkse wereldwijde dekking levert. De hotspots die ze daarmee vinden, spelen ze door aan satellieten met hogere resolutie om de lekkende installatie aan te wijzen.

‘MARS is een ideale manier voor ons om klimaatwetenschap om te zetten in actie,’ zegt Aaldert van Amerongen, hoofd van SRON’s aardobservatieprogramma. ‘De Verenigde Naties hebben de kracht om dit project tot een succes te maken. We zijn blij de VN ons hebben gekozen op basis van onze unieke expertise in de wereldwijde detectie van methaan hotspots.’

Klik hier voor het persbericht van IMEO.

SRON Aardobservatie: https://earth.sron.nl/