SRON ontvangt 790.000 euro voor infrastructuur röntgenonderzoek

SRON ontvangt 790.000 euro vanuit het Research and Innovation Action programma van de Europese Unie. Deze subsidie is onderdeel van het AHEAD2020 voorstel dat is ingediend door het Italiaanse INAF. Andere Nederlandse partijen die meedelen zijn Nikhef, UvA en de Universiteit Leiden.

Jan-Willem den Herder is de aanvrager namens SRON. Hij gaat het geld op vier vlakken inzetten binnen de Europese infrastructuur rondom onderzoek aan het heelal met behulp van röntgenstraling. Ten eerste wil hij een nieuwe generatie uitleeselektronica ontwikkelen om die van röntgentelescoop Athena op te volgen. Verder gaat SRON promovendi van over de hele wereld ontvangen om ze te leren hoe met röntgendata om te gaan. SRON-onderzoeker Jelle Kaastra krijgt twee jaar de beschikking over een postdoc om laboratoriumdata te interpreteren om beter inzicht te krijgen in hete plasma’s in het heelal. En tot slot neemt Den Herder in het kader van valorisatie deel aan de bouw van een prototype laboratoriuminstrument dat is gebaseerd op SRON’s Transition Edge Sensors.SRON receives 790,000 euro for X-ray research infrastructure

SRON receives 790,000 euros from the European Union’s Research and Innovation Action program. This grant is part of the AHEAD2020 proposal submitted by the Italian organization INAF. Other Dutch parties receiving are Nikhef, UvA and Leiden University.

Jan-Willem den Herder is the applicant on behalf of SRON. He will invest the money in four areas within the European infrastructure around X-ray space research. Firstly, he wants to develop a new generation of readout electronics to follow-up the technology onboard the Athena X-ray space telescope. In addition, SRON will invite PhD students from all across the world to teach them how to process X-ray data. SRON-researcher Jelle Kaastra will be able to hire a postdoc for two years to interpret laboratory data in order to gain a better understanding of hot plasmas in the Universe. And finally, in the context of valorization, Den Herder participates in the construction of a prototype laboratory instrument based on SRON’s Transition Edge Sensors.