SRON en GHGsat werken samen om methaanbronnen te identificeren

SRON speurt met het Nederlandse satellietinstrument TROPOMI de aarde af naar gebieden met verdacht veel methaanuitstoot. Satellieten met een kleiner kijkvenster kunnen daarna verder inzoomen en de vervuilingsbron identificeren. Zo heeft de GHGSat-satelliet Claire nu op aangeven van TROPOMI de methaanuitstoot van een vuilstortplaats in Argentinië gedetecteerd. Dit soort informatie stelt de verantwoordelijke partijen in staat hun uitstoot terug te dringen.

Als krachtig broeikasgas draagt methaan significant bij aan de opwarming van de aarde. Later dit jaar vaardigt de EU een methaanstrategie uit. Binnen de Green Deal wordt een prioriteit gemaakt van het verminderen van ongecontroleerde methaanemissies door vuilstortplaatsen.

Nauwkeurige metingen van methaanconcentraties zijn essentieel voor het identificeren van specifieke bronnen en het toepassen van strategieën om emissies te verminderen. Tot nu toe hadden satellietsystemen die methaan meten echter onvoldoende resolutie om emissies aan individuele vuilstortplaatsen toe te schrijven.

Dit is nu opgelost door metingen van TROPOMI en GHGSat Claire te koppelen. TROPOMI overziet aan boord van Sentinel-5p grotere gebieden op aarde, terwijl Claire met een kleiner blikveld juist scherper kan zien. De TROPOMI-gegevens die door SRON zijn geanalyseerd, kunnen dus worden gebruikt om instrumenten met een hoge resolutie, zoals Claire, op grote methaanbronnen te richten. Dit heeft onder meer geleid tot de detectie van methaanuitstoot bij een grote vuilstortplaats in Argentinië.

Lees ook dit bericht van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Bijschrift foto: Foto genomen door GHGSat’s Claire satelliet op 15 februari 2020. We zien hier de methaanconcentraties op de Norte III vuilstortplaats in Buenos Aires.