SRON en Genève hebben leveranciers compleet voor filterwiel van ruimtetelescoop XARM

Ruimteonderzoeksinstituut SRON en de Universiteit van Genève maken samen het filterwiel voor de spectroscoop op de röntgensatelliet XARM. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA overziet het fabricatieproces en tekent op 4 juni een overeenkomst met de laatste leverancier.


Filterwiel voor de Hitomi satelliet.

De X-ray Astronomy Recovery Mission (XARM) wordt de vervanger van de Japanse satelliet Hitomi, die zijn missie in 2016 vroegtijdig moest beëindigen. De ruimtetelescoop detecteert met een afbeeldende spectroscoop (Resolve) en een CCD-camera (Xtend) röntgenstraling uit de ruimte. SRON en de Universiteit van Genève bouwen samen het filterwiel voor Resolve. Daarvoor hebben ze de afgelopen maanden al contracten afgesloten met leveranciers uit Zwitserland (RUAG Space), Duitsland (ASP-equipment) en Nederland (Photonis en Witec). Op 4 juni tekenen ze de laatste overeenkomst, met het Zwitserse Syderal. In 2019 test SRON alle onderdelen en zet ze in elkaar. Uiteindelijk lanceert de Japanse ruimteorganisatie JAXA de satelliet in 2021.

Het filterwiel stelt de spectroscoop in staat om verschillende soorten röntgenspectra te nemen door steeds een ander filter voor de spectroscoop te draaien. Bovendien is het wiel uitgerust met kalibratiebronnen, zodat het gedrag van de instrumenten precies bekend is en astronomen kunnen corrigeren voor verloop in gevoeligheid van de detectoren in het instrument.

——————————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————————-

SRON and Geneva University complete list of suppliers for filter wheel on X-ray space telescope XARM

Space research institute SRON and the University of Geneva create the filter wheel for the spectrometer on the X-ray satellite XARM. The European Space Agency ESA oversees the fabrication process and signs an agreement with the final supplier on June 4th.

The X-ray Astronomy Recovery Mission (XARM) will replace the Japanese satellite Hitomi, which had to prematurely terminate its operations in early 2016. The space telescope detects X-rays from space using both a spectrometer (Resolve) and a CCD camera (Xtend). SRON and the University of Geneva will provide the filter wheel for Resolve. Over the past few months, they have already signed contracts with suppliers from Switzerland (RUAG Space), Germany (ASP-equipment) and The Netherlands (Photonis and Witec). On June 4th they sign the final agreement, with the Swiss company Syderal. In 2019, SRON will test and assemble all components. The Japanese space organization JAXA will launch the satellite in 2021.

The filter wheel enables the spectrometer to take various types of X-ray spectra by putting a different filter in front of the spectrometer. In addition, the filter wheel is equipped with calibration sources, to monitor the behavior and performances of the instruments so that astronomers can correct for any aberration in sensitivity of the instrument’s detectors.