Second iSPEX Measurement Day

Donderdag 5 september vindt de tweede Nationale iSPEX-meetdag plaats. De succesvolle eerste meetdag op 8 juli, leverde bijna 6000 metingen op van deelnemers die met behulp van het iSPEX-opzetstukje op hun smartphone-camera opnamen maakten van de blauwe lucht en het fijnstof daarin. De dag erna kwamen nog eens enkele duizenden metingen binnen.

Het primaire doel van het iSPEX-experiment is om te onderzoeken hoe nauwkeurig de massale iSPEX-metingen zijn, en welke aanvullende informatie over fijnstof ze opleveren.

Omdat de eerste meetdag in de zomervakantie viel, en zowel scholen als sommige vakantiegangers niet konden deelnemen, besloot het team een tweede meetdag te organiseren. Morgen wordt een dag met een blauwe lucht en gunstige omstandigheden voor het doen van fijnstofmetingen. “Maar het is sowieso interessant om op zoveel mogelijk dagen gedurende het jaar te meten”, zegt iSPEX-teamleider Frans Snik. “Zo krijgen we een idee van de effecten van wisselende omstandigheden op de iSPEX-metingen. Het is goed mogelijk dat we in de toekomst de deelnemers vaker een verzoek zullen doen metingen te verrichten. Overigens zijn alle ingezonden metingen welkom.”
De analyse van de – voor het overgrote deel bruikbare – gegevens van de eerste meetdag is in volle gang. Volgens Snik kan er veel informatie worden gehaald uit de tot nu toe verzamelde data, “maar het zou geweldig zijn om die uit te breiden met een dag met heel andere omstandigheden. Dus we vragen iedereen donderdag weer te meten! De eerste resultaten hopen we binnen enkele maanden gereed te hebben voor publicatie, maar daarna zullen nog meer analyses volgen.”
De deelnemers die zich voor het citizen scienceproject hebben aangemeld, krijgen vandaag een e-mail en een push-bericht via de app. Om de metingen binnen één gebied goed te kunnen vergelijken, wordt de deelnemers gevraagd in ieder geval ‘s ochtend en ‘s middags een meting te doen volgens deze instructie:
http://www.youtube.com/watch?v=vF0Hd4v1I8Y. Vaker meten mag ook! Tijdens de meetdag op 5 september zijn de publieksmetingen live te volgen op: www.ispex.nl/kaart
Het primaire doel van het iSPEX-experiment is om te onderzoeken hoe nauwkeurig de massale iSPEX-metingen zijn, en welke aanvullende informatie over fijnstof ze opleveren. Om die reden is een groot aantal metingen op één dag vereist, naast de inzet van professionele apparatuur. Het unieke citizen science-project is mogelijk doordat iSPEX (een project van Universiteit Leiden, NOVA, SRON, KNMI en RIVM) vorig jaar de Academische Jaarprijs heeft gewonnen, en dankzij steun van de partners Longfonds, CNG Net, Kijk en Avantes. Alle 10.000 geproduceerde opzetstukjes zijn verspreid. De leden van het iSPEX-team zijn allen werkzaam in de ontwikkeling of het gebruik van instrumentatie en interpretatiemodellen voor onderzoek aan de aarde, andere planeten in ons zonnestelsel en planeten rond andere sterren. Meer informatie SPEX is geïnitieerd op de Sterrewacht Leiden. Het iSPEX-consortium bestaat uit: Universiteit Leiden (UL), Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA), SRON Netherlands Institute for Space Research, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De partners van iSPEX zijn: Longfonds, CNG Net, KIJK en Avantes. Het Longfonds is partner van iSPEX omdat het wil voorkomen dat mensen ziek worden van fijnstof. Meer inzicht in de luchtvervuiling is daarvoor noodzakelijk. CNG Net is partner van iSPEX vanwege zijn missie voor gezonde lucht. CNG Net levert een schone brandstof waarbij er nagenoeg geen uitstoot van fijnstof is.
Links Beeldmateriaal op
http://ispex.nl/media/voor-de-media/
Youtube-filmpje met uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=vF0Hd4v1I8Y www.iSPEX.nl Twitter: @iSPEXnl
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/iSPEX/246524465451159
YouTube:
www.youtube.com/iSPEXnl