Samenwerkingsverband ruimtevaart vergroot Nederlandse kansen

SRON, TNO en Dutch Space gaan nauw samenwerken bij de ontwikkeling van instrumenten voor ruimteonderzoek. Daartoe hebben de directeuren van deze drie Nederlandse ruimtevaartinstellingen 15 november op het ministerie van Economische Zaken een overeenkomst getekend. De overeenkomst is meteen het eerste klinkend resultaat van het Actieplan Ruimtevaart, dat diezelfde middag gepresenteerd werd. In dit plan worden de nationale ambities en prioriteiten op het gebied van ruimtevaart beschreven met de bijbehorende acties. De totstandbrenging van betere samenwerking tussen wetenschappers, industrie en kennisinstellingen is één van die acties.

De samenwerking tussen SRON, TNO en Dutch Space is primair gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van ruimte-instrumenten voor toekomstige internationale ruimtevaartmissies. Die instrumenten worden steeds groter en complexer, waardoor ze nauwelijks meer te bouwen zijn door één instituut alleen. Door onderling de programma’s in technologieontwikkeling af te stemmen en gebruik te maken van elkaars sterke punten, vergroten SRON, TNO en Dutch Space de kans op Nederlandse bijdragen aan internationale wetenschappelijke satellieten substantieel. Daarnaast zullen de partners personeel uitwisselen en van elkaars kennis en faciliteiten gebruikmaken.

Met het bundelen van hun krachten anticiperen SRON, TNO en Dutch Space op een verdere versteviging van de Nederlandse positie op het gebied van ruimtevaart. De verwachting is dat een actievere rol van Nederland op het vlak van ruimtetechnologie positief is voor de werkgelegenheid, en een belangrijke stimulans zal zijn voor zowel wetenschappelijk onderzoek, als de Nederlandse industrie.

Interferometrie

Een technologie bij uitstek waar de drie partners gezamenlijk baanbrekend werk kunnen verrichten is interferometrie. Ruimtetelescopen worden daarbij op een slimme manier aan elkaar geschakeld, waardoor ze samen net zo scherp kunnen kijken als een telescoop van een kilometer doorsnede.

ESA missie DARWIN zal gebruikmaken van interferometrie.

Deze techniek zal in de toekomst een grote rol gaan spelen in het ruimteonderzoek. Zo heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de missie DARWIN op het programma staan, waarbij een formatie van vrij vliegende ruimtetelescopen door interferometrische waarnemingen planeten buiten het zonnestelsel zal zoeken.

Soortgelijke technieken zijn ook voorzien voor toekomstige ESA- en NASA-missies om zwaartekrachtsgolven te meten of het aardse zwaartekrachtsveld te bepalen. SRON, TNO en Dutch Space werken al aan gezamenlijke studies voor deze missies.