Samenwerking SRON en LiS bekrachtigd met practorschap

De Leidse instrumentmakers School (LiS) en SRON delen een lange geschiedenis, die een nieuw hoofdstuk krijgt nu ze buren worden door de verhuizing van SRON’s hoofdvestiging van Utrecht naar het Leiden Bio Science Park. Ze bekrachtigen hun samenwerking nu met een practorschap voor SRON-engineer Peter Paul Kooijman bij het LiS.

SRON-directeur Michael Wise en LiS-directeur Stef Vink ondertekenen op 14 juli een intentieverklaring voor een uitgebreidere samenwerking, met als meest concrete punt dat SRON-engineer Peter Paul Kooijman per 1 september practor wordt aan de LiS. Kooijman gaat bijdragen aan het onderwijs op de LiS en optreden als liaison tussen de ontwikkeling van instrumenten bij SRON en het lesprogramma op de LiS.

Beide partijen gaan elkaar versterken op het gebied van:

·       Het opleiden en bijscholen van studenten en medewerkers voor instrumentatie van ruimteonderzoek.

·       Het verkrijgen van nieuwe praktische kennis over productie- en integratiemethodes in het ruimteonderzoek.

·       Het verwerven van externe fondsen voor de ontwikkeling van vaardigheden en kennis in instrumentatie.

·       Het identificeren en uitdragen van toepassingen buiten het ruimteonderzoek.

 

Het doel van de samenwerking is om een inhoudelijk relevant en actueel onderwijsprogramma op de LiS aan te bieden op het gebied van instrumentatie voor ruimteonderzoek, en om praktische kennis uit te wisselen.

 

Kooijman: “Wij zien de LIS als een zeer hoogwaardige opleiding voor high tech vakmensen met brede technische vaardigheden. Om grensverleggende instrumenten te kunnen ontwikkelen en realiseren zijn dit soort vakmensen essentieel. Dat zie je terug bij SRON:  de meeste van de instrumentmakers die bij ons werken, hebben de LIS als vooropleiding en we hebben vrijwel altijd stagiairs van de LIS. Naar aanleiding van een initiatief van de LIS, werken wij en andere space gerelateerde partijen al een paar jaar samen, om kennis op het gebied van space instrumentatie een plaats te geven in het onderwijs. Doordat SRON en de LIS nu vrijwel directe buren zijn geworden, kunnen we de kennisuitwisseling tussen SRON en de LIS verder intensiveren.”

Afbeelding rechtsboven v.l.n.r: Peter Paul Kooijman (SRON), Michael Wise (SRON), Frank Molster (LiS), Stef Vink (LiS)