NWO veroordeelt oorlogsgeweld Oekraïne, maatregelen in voorbereiding

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is geschokt over de inval van de Russische troepen in Oekraïne. De beelden en berichtgeving van de laatste paar dagen maken duidelijk dat op nietsontziende wijze een vredelievend en vrij land wordt ingenomen door een agressieve buitenlandse mogendheid. NWO leeft mee met alle Oekraïners en in het bijzonder onze Oekraïense medewerkers en collega’s met familie en vrienden in Oekraïne en verklaart zich solidair met hen.

NWO beraadt zich op passende maatregelen in antwoord op de Russische agressie. Zij trekt daarin samen op met onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere departementen. Momenteel is NWO bezig met een inventarisatie van alle lopende samenwerkingsverbanden met Russische wetenschappelijke instanties en projecten die in voorbereiding waren.

NWO zal voor diegenen die zich in de komende tijd als vluchteling uit oorlogsgebied melden, bekijken welke mogelijkheden er zijn om hen te helpen om hun wetenschappelijk werk te kunnen voortzetten in veiligheid. NWO wil bovendien een veilige en inclusieve werkomgeving blijven bieden aan medewerkers uit Oekraïne en voor Russische collega’s die part noch deel hebben aan het oorlogsgeweld. NWO zal zich blijven inzetten voor een wetenschap  die floreert door internationale wetenschappelijke samenwerking en die een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van ons allemaal.