NWO/NSO Beurs voor Brandende Vragen over Koolstofemissies

Aardwetenschappers Ivar van der Velde en Ilse Aben (SRON/VU) hebben een NWO/NSO beurs ontvangen binnen de call ‘Gebruik van ruimte-infrastructuur voor aardobservatie- en planeetonderzoek’. Hiermee gaan ze een postdoc aanstellen om met ruimte-instrument Tropomi koolmonoxide te meten boven bos- en natuurbranden. In combinatie met andere datasets is uit de concentratie koolmonoxide ook de hoeveelheid koolstofdioxide op te maken. 

‘Onderzoek vanuit de ruimte is nodig omdat de beste emissiemodellen de atmosferische concentraties van koolmonoxide en koolstofdioxide als gevolg van branden behoorlijk onderschatten,’ zegt Aben. ‘We willen deze puzzel oplossen door de uitstoot van branden te bepalen vanuit een atmosferisch oogpunt.’ Dit gaan ze doen op regionale schaal, boven regio’s die steeds brandgevaarlijker lijken te worden, zoals het westen van de VS, het Arctische gebied, het Middellandse Zeegebied en Indonesië.

Koolstofdioxide is de belangrijkste veroorzaker van het door de mens versterkte broeikaseffect. Koolmonoxide is schadelijk voor de volksgezondheid en draagt indirect bij aan het broeikaseffect.

Het subsidievoorstel is in belangrijke mate gebaseerd op het onderzoek van Ivar van der Velde (SRON/VU) naar de Australische “Black Summer” bosbranden.