NWO/SRON invest in interdisciplinary (exo)planetary research

NWO/SRON starten een nieuw interdisciplinair onderzoeksprogramma waarin astronomen en aardwetenschappers samenwerken op het gebied van onderzoek aan planeten en exoplaneten. Binnen dit Planetary and Exoplanetary Science-programma (PEPSci) gaan wetenschappers aardeachtige planeten onderzoeken en willen ze antwoord geven op de vraag of, en zo ja, hoe leven zich op andere planeten binnen en buiten ons zonnestelsel heeft ontwikkeld.

Binnen PEPSci zullen acht teams de komende jaren samenwerken op twee thema’s: ‘de detectie van biomarkers van buitenaards leven’ en ‘de vorming en evolutie van aardeachtige planeten’. Binnen de twee thema’s komen alle typen en methoden van onderzoek binnen het planeetonderzoek aan bod, waaronder bijvoorbeeld astronomische observaties, geofysisch modelleren, labsimulaties, instrumentatie/technologie, geochemie, en atmosfeeronderzoek. 

Met dit samenwerkingsprogramma wil NWO bereiken dat Nederland voorop blijft lopen met ontdekkingen, en de ontwikkeling van de technologie. Recente ontdekkingen en de gegevens die met de nieuwste instrumenten voorhanden zijn, nopen tot een interdisciplinaire aanpak die excellente wetenschappers uit verschillende vakgebieden stimuleert en intensief laat samenwerken binnen een sterk netwerk.

Binnen de acht teams werken dertien astronomen en aardwetenschappers samen. Onder hen zijn de Utrechtse geowetenschapper Inge Loes ten Kate, die werkt aan de detectie van biomarkers van buitenaards leven, en de Leidse astronoom Ignas Snellen, die zich toelegt op het onderzoek aan exoplaneetatmosferen. Ten Kate: ‘Om een goed onderbouwd beeld te krijgen van de nieuwe planeten die de komende jaren worden gevonden, is het combineren van de expertises van aard- en levenswetenschappers met die van de astronomen noodzakelijk. Ik hoop dat dit netwerk de aanzet is tot een lange traditie van gemeenschappelijk en grensoverschrijdend onderzoek in deze richting.’ Snellen voegt daaraan toe: ‘Over enkele jaren hopen we de eerste stappen te kunnen gaan zetten in de zoektocht naar buitenaards leven – een ontzettend spannende tijd. Een nauwe samenwerking tussen astronomen en aardwetenschappers is daarbij onontbeerlijk’.

PEPSci is een NWO-programma met een budget van twee miljoen euro dat zal worden ingezet voor het aantrekken van acht promovendi en postdocs. PEPSci heeft een looptijd van vier jaar en is gemodelleerd naar het succesvolle Astrochemie-programma, waarin een netwerk van astronomen en chemici is gevormd. Het programma wordt gezamenlijk gefinancierd door NWO Aard- en Levenswetenschappen, NWO Exacte Wetenschappen en SRON Netherlands Institute for Space Research. 

Meer over het programma PEPSci en de acht onderzoeksprojecten
TV-programma EenVandaag over Nederlands exoplanetenonderzoek