NSO-certificaat van waardering voor ontwikkeling TROPOMI

De voorzitter van het programmabestuur voor het ESA-aardobservatieprogramma, Joost Carpay, heeft op donderdag 12 september namens het Netherlands Space Office (NSO) een certificaat van waardering uitgereikt aan SRON’s co-PI team voor TROPOMI dat betrokken was, en de SRON-ingenieurs die betrokken waren bij de ontwikkeling en realisatie van het TROPOMI-project. “In recognition of your valuable contribution to the development and excellent performance of the TROPOMI payload for the Copernicus Sentinel-5P mission,” aldus het certificaat.

Sinds eind 2017 meet het TROPOMI-instrument aan boord van de Europese satelliet Sentinel-5p stoffen in de aardatmosfeer zoals methaan, koolmonoxide en stikstofdioxide. Daarvan levert het dagelijks wereldkaarten met volledige dekking en pixels op stadsniveau, van slechts 7×5.5 of zelfs 3.5×5.5 km2. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld methaanlekken op te sporen of de koolmonoxide-uitstoot van de recente bosbranden in de Amazone.

Partners

Tropomi is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL was hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO was verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Tropomi is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.NSO certificate of appreciation for development of TROPOMI

On Thursday September 12th, the chairman of ESA’s Earth Observation Program, Joost Carpay, issued a certificate of appreciation on behalf of the Netherlands Space Office (NSO) to SRON’s co-PI team for TROPOMI and the SRON engineers who were involved in the development and realization of the TROPOMI project. “In recognition of your valuable contribution to the development and excellent performance of the TROPOMI payload for the Copernicus Sentinel-5P mission.”

Since the end of 2017, the TROPOMI instrument on board the European satellite Sentinel-5p has been measuring substances in the Earth’s atmosphere such as methane, carbon monoxide and nitrogen dioxide. It provides daily full-coverage global maps of these materials with city-level pixels of only 7×5.5 or even 3.5×5.5 km2. This makes it possible to detect for example methane leaks or the carbon monoxide emissions from the recent forest fires in the Amazon.

Partners

Tropomi is a collaboration between Airbus Defense and Space Netherlands, KNMI, SRON and TNO, commissioned by NSO and ESA. Airbus DS NL was the main contractor for the design and construction of the instrument. TNO has been responsible for the optical design. The scientific management is in the hands of KNMI and SRON. Tropomi is funded by the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate, the Ministry of Education, Culture and Science and the Ministry of Infrastructure and Water Management.