Eerste resultaat OMI

Het Ozone Monitoring Instrument OMI lijkt uitstekend te werken. Op 23 november presenteerde het KNMI, dat de wetenschappelijke leiding heeft over het project, het eerste plaatje op basis van OMI meetgegevens. Variaties in luchtvervuiling van dag tot dag en van plaats tot plaats blijken goed zichtbaar. SRON leverde een klein maar belangrijk aandeel in de totstandkoming van het instrument en zal betrokken blijven bij de levering van wetenschappelijke OMI-data aan onderzoekers.

Na de succesvolle lancering van het instrument, op de EOS-AURA satelliet van NASA afgelopen zomer, vonden in de ruimte de gebruikelijke testen met het instrument plaats. De eerste metingen zijn veelbelovend. Zo is het ozongat in de metingen goed zichtbaar. Naast ozon meet OMI ook luchtvervuilende stoffen in de lucht, zoals stikstofdioxide en fijn stof (smog).

OMI biedt hiermee een goede aanvulling op de metingen van SCIAMACHY, het meetinstrument op de Europese ENVISAT waar SRON een groot aandeel in had. OMI bereikt een wereldwijde dekking in één dag met een grotere mate van gronddetail, terwijl SCIAMACHY de aarde bestrijkt in drie tot zes dagen met een groter meetbereik voor broeikasgassen en andere atmosferische componenten.

OMI is een spectrometer die in UV- en zichtbaar licht de straling die rechtstreeks van de zon komt voortdurend vergelijkt met de zonnestraling die de aardatmosfeer weerkaatst. Dat gebeurt terwijl de satelliet een polaire baan op 750 kilometer hoogte rond de aarde beschrijft. In 14 banen (= 1 dag) heeft OMI de gehele aarde gezien.

Het OMI project wordt uitgevoerd onder leiding van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) in Delft. Het project wordt gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het instrument is ontworpen en gebouwd door Dutch Space, TNO en diverse MKB’s. De Finse industrie leverde de elektronica.

SRON was betrokken bij het exact karakteriseren en kalibreren van het instrument. Ook na lancering houdt het instituut zich bezig met kalibreren en controleren van de prestaties van OMI. SRON begeleidde de specificatie en productie van de detectoren en ontwierp ook het computersysteem voor het testen van OMI op de grond.