More than 6,5 million for the scientific research and high tech infrastructure of the North

Ruimteonderzoeksinstituut SRON, de Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben gisteren de Deal van het Noorden ondertekend. Dit plan voorziet de komende vier jaar in een gezamenlijke investering van ruim 6,5 miljoen euro in de versterking van het wetenschappelijk onderzoek en de high tech infrastructuur in Noord-Nederland. Ook het bedrijfsleven levert een aandeel in deze investeringen. Daarnaast blijft de vestiging van SRON Groningen behouden.

De afspraken zijn gisteren vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die in Groningen is ondertekend door mr. Yvonne van Mastrigt, Gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Groningen, drs. Jan de Jeu, vicevoorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen en ir. Paul Korting, voorzitter van het SRON-bestuur. De drie bestuurders spraken een groot vertrouwen uit in de intensieve samenwerking en de concrete winst die de Deal van het Noorden voor de Noordelijke economie moet opleveren. Prof. dr. Rens Waters, algemeen en wetenschappelijk directeur van SRON, gaf vervolgens het formele startschot voor de samenwerking.
De Deal van het Noorden voorziet om te beginnen in de versterking van het gezamenlijke wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de astrofysica. Dat houdt in dat het aantal wetenschappelijke posities bij het Kapteyn Instituut (het sterrenkundig instituut van de RUG) en SRON wordt uitgebreid. Het Kapteyn Instituut wordt versterkt met een extra hoogleraar. SRON breidt uit, ondersteund door de RUG, met een senior onderzoeker en een onderzoeker in opleiding (OIO). Ook de financiering van een buitengewoon hoogleraar van SRON aan de RUG valt onder de afspraak.
Daarnaast willen de partijen het innovatievermogen, het technologisch imago en het arbeidspotentieel in Noord-Nederland versterken, en de toepassing van nieuwe technologie stimuleren. Daartoe zet SRON in op co-development van haar instrumenten met het MKB en de industrie en versterkt het instituut zijn valorisatie-inspanningen, in samenwerking met het bedrijfsleven. Het ruimteonderzoeksinstituut heeft al een ‘valorisatielab’ gebouwd.
Verder moet de Deal van het Noorden een sterkere basis leggen voor deelname in nationale (topsectoren) en Europese stimuleringsprogramma’s, met name door meer R&D-samenwerking tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven in het Noorden.