Karel Wakker nieuwe algemeen directeur SRON

De huidige algemeen directeur van het nationaal instituut voor ruimteonderzoek SRON prof. dr. ir. Johan Bleeker zal per 1 oktober 2003 zijn functie overdragen aan prof. ir. Karel Wakker. Karel Wakker was eerder onder andere rector magnificus van de Technische Universiteit Delft.

Prof. ir. Wakker is geen onbekende in de wereld van de ruimtevaart. Wakker, die in de jaren zestig ruimtevaarttechniek in Delft studeerde, was jarenlang leidinggevende van de sectie baanmechanica en werd uiteindelijk tot hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechniek benoemd.

De ruimtevaartdeskundige heeft met name op het gebied van de baanberekening van satellieten en de satellietmetingen van oceaanstromingen baanbrekend werk verricht. Momenteel is hij als hoogleraar Astrodynamica en Geodynamica verbonden aan de faculteiten Civiele Techniek & Geowetenschappen en Lucht & Ruimtevaart van de TU Delft.

Naast een wetenschappelijke staat van dienst heeft Karel Wakker veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Hij was onder andere directeur van het Delft Institute for Earth-Oriented Sciences (DEOS) en Rector Magnificus van de TU-Delft.

Johan Bleeker heeft zijn functie vanaf 1983 uitgeoefend. Onder zijn leiding groeide SRON, met vestigingen in Utrecht en Groningen, uit tot een van de meest toonaangevende instituten op het terrein van het ruimteonderzoek binnen Europa. Ook vond het Nederlandse ruimteonderzoek onder leiding van Johan Bleeker de aansluiting met de grotere partners binnen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, alsmede met NASA en de Russische ruimtevaart.

Voor zijn verdiensten voor het Nederlandse en Europese ruimteonderzoek ontving Bleeker vorig jaar een hoge koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.