Jelle de Plaa wint SURF Research Support Championship Award

Elk jaar organiseert SURF de Research Support Championship Awards om een platform te geven aan vernieuwers van onderzoeksondersteuning. Zo kunnen ze hun impact en bereik vergroten en anderen inspireren. SURF is een coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Jelle de Plaa (SRON) ontvangt deze prijs dit jaar op de SURF Research Day op 30 mei.

De Plaa leidt op SRON de astrofysica data-software groep. Verder ontwikkelt hij software om sterrenkundige data te analyseren en ondersteunt hij de kalibratie van ruimte-instrumenten die op dit moment in een baan om de aarde vliegen. De Plaa zet zich bovendien in voor Open Access en Open Data, zodat samenwerking binnen de wetenschap efficiënter verloopt en onderwijs makkelijker gebruik kan maken van beschikbare middelen.

Zie SURF voor meer informatie.

Jelle de Plaa wins SURF Research Support Championship Award

Every year SURF organizes its Research Support Championship Awards to give a platform to innovators of research support. This way they can increase their impact and reach and inspire others. SURF is a cooperation of Dutch educational and research institutions. This year, Jelle de Plaa (SRON) receives this award at the SURF Research Day on May 30.

 

De Plaa leads the astrophysics data software group at SRON. He also develops software to analyze astronomical data and supports the calibration of space instruments that are currently in orbit. De Plaa is also committed to Open Access and Open Data, making collaboration within science more efficient and making it easier for educators to use available resources.

See SURF for more information.