In memoriam Roel Gathier (1953-2016)

{nomultithumb}

{lang nl}

Op 14 maart is, na een kort ziekbed, SRON-directeur Dr. Roel Gathier (1953) overleden. Als Managing Director van SRON maar ook als voorzitter van de wetenschappelijke programmacommissie van ESA (SPC) heeft hij een belangrijk stempel gedrukt op het nationale en internationale ruimteonderzoek. Zijn voortijdige dood laat een leegte achter die moeilijk zal kunnen worden opgevuld.

{/lang}

{lang en}

Following a brief illness SRON director dr. Roel Gathier (1953) passed away on 14 March. As SRON’s Managing Director, but also as chairman of ESA’s Science Programme Committee (SPC), he exerted a strong influence on both national and international space research. His untimely death has left a vacuum, which will be hard to fill.

{/lang}

Roel Gathier

{lang en}

Roel Gathier had been a member of the SRON directorate since 2000 and since 2010 he shared this responsibility with professor Rens Waters. As Managing Director, Gathier was responsible for translating the scientific goals into a feasible institute program and for realizing a more efficient management of the institute. From SRON’s side he was also coordinating the plans for the relocation of SRON Utrecht to the Amsterdam Science Park. He performed these tasks with considerable vigor and a great deal of success.

Thanks to his own research background, Roel Gathier was a dedicated supporter of international space research and he facilitated and welcomed science communication and science outreach. He was chair of the Sonnenborgh Foundation, Museum and Observatory (and also member of the Advisory Committee), and he was a member of the board of Space Expo Noordwijk.

The Dutch space research community will certainly miss Roel Gathier’s communication and management skills. Roel Gathier died at the Antoni van Leeuwenhoek Hospital in Amsterdam. He had been admitted there shortly before due to a diagnosis of lung cancer. Gathier was married with three children.

{/lang}

{lang nl}

Roel GathierRoel Gathier was sinds 2000 lid van de directie van SRON; sinds 2010 vormde hij samen met prof. dr. Rens Waters de SRON-directie. Als Managing Director droeg hij daarbij de verantwoordelijkheid voor het vertalen van de wetenschappelijke koers in een uitvoerbaar instituutsprogramma en voor het realiseren van een efficiënter instituutsmanagement, taken die hij de afgelopen periode met verve heeft vervuld. Ook coördineerde hij voor SRON de plannen voor de verhuizing van SRON Utrecht naar het Amsterdam Science Park.

Als gepromoveerd sterrenkundige was Roel Gathier zeer betrokken bij de internationale ruimtevaart en droeg hij de wetenschapscommunicatie een warm hart toe. Zo was hij onder meer voorzitter van de stichting Sonnenborg, museum en sterrenwacht (en ook lid van de Raad van Advies), en maakte hij deel uit van het bestuur van Space Expo te Noordwijk.

Het Nederlandse ruimteonderzoek zal Roel Gathiers verbindende en bestuurlijke kracht missen. Hij overleed in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), waar hij kort daarvoor was opgenomen, nadat longkanker was geconstateerd. Roel Gathier was getrouwd en had drie kinderen.

{/lang}