ILO-Net: NL bedrijven verbinden met Big Science

Gerard Cornet van SRON is de nieuwe coördinator van het ILO-netwerk, dat ijvert voor het verbinden van Nederlandse bedrijven met zogenaamde Big Science. Hij volgt daarmee Rob Klöpping op.

Nederland is deelnemer in internationale Big Science organisaties, zoals bijvoorbeeld de ESA en CERN. Voor de internationale Big Science-projecten moeten infrastructuur, apparatuur en instrumenten worden ontwikkeld en gebouwd, en dat gebeurt voor een belangrijk deel ook bij Nederlandse wetenschappelijke instituten.

LISA Pathfinder in Space (ESA–C.Carreau)

ILO-Net is het samenwerkingsverband van Nederlandse Industrial Liaison Officers (ILO’s) die verbonden zijn aan zulke landelijke onderzoeksinstituten zoals SRON, en de universiteiten. Het initiatief voor het ILO-net is gekomen vanuit de instituten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (de NWO-instituten), waartoe ook SRON behoort.

Op het werk voor Big Science-projecten kunnen ook Nederlandse bedrijven intekenen (‘tenderen’). Het is de missie van de Nederlandse Industrial Liaison Officers van de wetenschappelijke instituten en universiteiten om het Nederlandse hightech bedrijfsleven te ondersteunen bij het verwerven van opdrachten voor deze Big Science-projecten.

NWO heeft als ambitie om publiek-private samenwerking in onderzoek te vergroten en kennisbenutting te versterken. Om die reden ondersteunt NWO het ILO-Net financieel en met personeel.

Als stafmedewerker bij SRON Netherlands Institute for Space Research heeft Gerard Cornet het Big Science speelveld van nabij kunnen aanschouwen. “Ruimteonderzoek is één van de oudste takken van Big Science. Het heelal blijft (letterlijk) onzichtbaar als je niet de vaartuigen en instrumenten bouwt om buiten onze atmosfeer waarnemingen te kunnen doen. Nederland stond aan de basis van de oprichting van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, maar ook van ESO, en van CERN; waarin een klein land groot kan zijn…”, zegt hij op de ILO-net website www.bigscience.nl

Zie ook http://www.nwo.nl/beleid/kennisbenutting/ilo-net, waar zinsneden uit dit bericht aan zijn ontleend.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save