High international positions for SRON-astronomers

Hoge internationale posities voor SRON-astronomen

De Nederlander dr. Karel van der Hucht, astronoom bij SRON Netherlands Institute for Space Research, is deze week in Praag benoemd tot General Secretary van de IAU (International Astronomical Union). De afgelopen twee weken was de IAU in algemene vergadering bijeen om, onder andere, te besluiten over de definitie van een ‘planeet’, en daarmee over het lot van Pluto.

De IAU, opgericht in 1919, is de grootste internationale organisatie voor astronomen. De doelstelling van de IAU is het bevorderen en waarborgen van alle aspecten van de sterrenkunde door internationale samenwerking. Haar kerntaak bestaat uit het organiseren van wetenschappelijke congressen.

Astrofysici Karel van der Hucht (links) en Wim Hermsen (rechts)

Karel van der Hucht (1946) is sinds 1972 in dienst bij SRON, waar zijn onderzoek zich momenteel toespitst op Wolf-Rayet-sterren. De buitenste lagen van deze zware sterren bestaan vooral uit stikstof en/of koolstof en zuurstof, in plaats van waterstof. Aan het eind van hun leven exploderen ze in een supernova.

SRON-astrofysicus prof. dr. Wim Hermsen werd vorige maand in Peking voor een tweede termijn van vier jaar benoemd tot Vice-President van COSPAR, het Committee on Space Research van de ICSU (International Council of Scientific Unions).

COSPAR, opgericht in 1958 kort na de lancering van de Sputnik, heeft als belangrijkste doel het op internationale niveau promoten van wetenschappelijk onderzoek in en vanuit de ruimte. In de beginjaren van de ruimtevaart speelde COSPAR een belangrijke rol als brug tussen Oost en West. Ondersteund en erkend door de Verenigde Naties werd internationale samenwerking nagestreefd in het vreedzame gebruik van de ruimte voor zuiver wetenschappelijke onderzoek, wars van alle politieke spanningen.

Tegenwoordig is COSPAR vooral een internationaal platform waarop nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en waar onderzoekslijnen voor de toekomst uitgezet worden. Maar, tot haar kerntaken behoort nog steeds het bevorderen van internationale samenwerking in het ruimteonderzoek, waarin nu ook landen als China en India een hoofdrol willen en kunnen spelen. Dat gebeurt onder andere op de tweejaarlijkse COSPAR-congressen.

Wim Hermsen (1947) is sinds 1972 werkzaam bij SRON. Tegenwoordig leidt hij de divisie Hoge Energie Astrofysica van het instituut en is hij Europese Mission Scientist voor het ESA-observatorium INTEGRAL. Hermsen is daarnaast hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.