Gegevens satellietinstrument Tropomi openbaar

De data van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi zijn vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Tropomi vliegt sinds oktober 2017 in een baan om de aarde op de Europese aardobservatiesatelliet Sentinel-5P. Na een aantal maanden van inregelen en kalibreren zijn de gegevens nu klaar voor gebruik. Dat is vooral goed nieuws voor wetenschappers en professionele gebruikers. Die kunnen de data gebruiken voor onderzoek en de ontwikkeling van operationele diensten zoals de luchtkwaliteitsverwachting. Tropomi meet de samenstelling van de lucht en levert informatie op over de ozonlaag, luchtkwaliteit en het klimaat.

Naast de ruwe meetdata worden gegevens over ozon, stikstofdioxide, koolmonoxide, fijnstof-index en wolken nu vrijgegeven. De Sentinel-5P satelliet is gebouwd onder verantwoordelijkheid van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en onderdeel van het aardobservatieprogramma Copernicus. Alle Copernicusgegevens zijn open data en daarmee zijn ook de data van Tropomi openbaar voor iedereen. Data van andere stoffen die Tropomi meet komen in de loop van dit jaar beschikbaar. Daarnaast wordt er gewerkt aan een portaal dat de data van Tropomi van dag tot dag in voor breder publiek begrijpelijke beelden laat zien.

Scherper en gedetailleerder dan ooit

Dankzij Tropomi is Sentinel-5P een enorme stap voorwaarts ten opzichte van eerdere satellieten, door zijn hogere gevoeligheid en resoluti. Dat is grotendeels de verdienste van de in Nederland ontwikkelde technologie. Daardoor kan nu de luchtkwaliteit op stadsniveau worden gemeten. Bronnen en omvang van luchtvervuiling zijn wereldwijd scherper in beeld dan ooit. Tropomi ziet de hele aarde in één dag, zodat we informatie krijgen over bijvoorbeeld smog-episodes, vulkaanuitbarstingen, stofstormen en bosbranden. Wetenschappers volgen met Tropomi dag-op-dag vervuilingspluimen, iets dat voorheen niet mogelijk was.

Data beschikbaar

Hier vind je de datasets van het Copernicusprogramma, waar Sentinel-5P deel van uitmaakt, inclusief login credentials. Hier vind je de data-hub specifiek voor Sentinel-5P.

Samenwerking

Tropomi is het vlaggenschip van de Nederlandse ruimtevaart. Het is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL is hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO is verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Tropomi wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Credit: ESA