Important steps on the road to structural cooperation with China

SRON heeft weer een paar belangrijke stappen gezet op weg naar een structurele samenwerking met de Chinese ruimtevaart. SRON trekt hierbij samen op met TNO, NSO, de Nederlandse overheid en andere Nederlandse ruimtevaartorganisaties en -instituten. In het oog springt vooral een CO2-missie die met Chinees geld van de grond moet gaan komen.

Een cluster van Nederlandse ruimtevaartbedrijven en -instituten die zich op de Chinese markt richten – en daarbij streven naar een hechtere samenwerking – ondertekende op 22 mei een samenwerkingsovereenkomst (INSET).

China is al een belangrijke speler in de internationale ruimtevaart, maar de Chinese regering wil die positie nog verder versterken. China zoekt dan ook actief samenwerking met ervaren internationale partners om het gebrek aan ervaring met geavanceerde ruimtevaartprojecten te ondervangen. Zo voert de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA gesprekken met het Netherlands Space Office (NSO) over een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Nederland en China. Nederland en China zouden dan op de lange termijn moeten gaan samenwerken in het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe ruimte-instrumenten en hun maatschappelijk en wetenschappelijke toepassingen.

Partners for International Business China
In 2014 hebben TNO en het Beijing Institute of Space Machinery and Electronics (BISME) al een belangrijke eerste stap in deze richting gezet, en wel met het oprichten van een Sino-Holland-joint-laboratory. De oprichting van dit gezamenlijke China-lab heeft vervolgens geleid tot de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (INSET) door een cluster van Nederlandse ruimtevaartbedrijven en instituten die zich op de Chinese markt richten en daarbij streven naar een hechtere samenwerking. Het gaat hierbij om TNO (penvoerder), SRON, NLR, ISIS B.V., VDL ETG, Nedinsco, ATG Europe, Hyperion Technologies en Science [&] Technology. De TU Delft is als samenwerkingspartner betrokken bij het cluster.
Deze overeenkomst – die door alle partijen werd ondertekend op 22 mei jl. – is tot stand gekomen op initiatief van TNO in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, in het kader van het Partners for International Business-programma (PIB).

CO2-missie
Eind mei 2015 zijn vervolgplannen besproken voor concrete samenwerking tussen TNO, SRON en BISME. Daarbij staat een Chinese CO2-satellietmissie met Nederlandse inbreng hoog op de agenda. De missie richt zich specifiek op het inventariseren van putten van kooldioxide (CO2), een belangrijke factor in het beter begrijpen van klimaatverandering. Het toekomstige CO2-instrument moet zich gaan kenmerken door een breed gezichtsveld.

In deze gesprekken, die op 27 en 29 mei plaatsvonden in Beijing, werd duidelijk dat China in principe al geld gereserveerd heeft voor deze satellietmissie. De conclusie was dat met de wetenschappelijke en technologische bijdragen van SRON/TNO de missie technologisch gezien haalbaar is. De eerste stappen – het bepalen van de wetenschappelijke eisen en het daaruit afleiden van de instrumentspecificaties – worden nu door SRON/TNO en BISME gezet. Uitgangspunt van de samenwerking is dat alle gegevens voor zowel de Chinese als Nederlandse wetenschappelijke partijen beschikbaar zijn. Wanneer de missie doorgaat, gaat SRON ook een belangrijke bijdrage leveren aan het analyseren en exploiteren van de wetenschappelijke gegevens.

Info: Dr. Avri Selig, SRON-programmaleider aardgericht ruimteonderzoek: A.M.Selig@sron.nl.