Eerste detector-array gereed voor GUSTO ballonmissie

Klik hier voor het meest actuele nieuws over GUSTO.

De eerste detector-array voor NASA’s GUSTO-missie heeft zijn pre-shipment review doorstaan en wordt nu naar de Universiteit van Arizona verzonden voor integratie in de ballontelescoop. SRON ontwikkelt samen met TU Delft de drie 8-pixel-arrays, voor de frequenties 4.7, 1.9 en 1.4 terahertz. Ze hebben nu de array voltooid voor het 4.7 terahertzkanaal—het lastigste onderdeel. GUSTO is een ballonmissie die de emissies gaat meten van materiaal tussen de sterren; het interstellaire medium.

De eerste 4.7 THz detector-array voor de GUSTO-missie. Elke bol in het midden is één pixel. Samen vormen ze een 8-pixel-array.

 NASA’s Galactic/extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory (GUSTO) is een ballontelescoop die meer dan 75 dagen door de aardatmosfeer gaat zweven, aan de rand van de ruimte op 36 km hoogte. De lancering staat gepland voor december 2021 vanaf Antarctica. Het observatorium bestaat uit een telescoop met een diameter van één meter en drie meetinstrumenten, gedragen door een Ultra-Long Duration Balloon (ULDB). Het bevat drie detector-arrays voor elektromagnetische straling van 1.4, 1.9 en 4.7 terahertz. Het GUSTO-team heeft nu zijn eerste array gereed—voor het 4.7 terahertzkanaal. Dit is het lastigste kanaal om te maken omdat het de hoogste gevoeligheid vereist en de nauwkeurigste uitlijning van de lens-antennebundel. Het ontwerp, de fabricage, de montage en het testen van de array zijn uitgevoerd bij SRON, terwijl de supergeleidende detectoren zijn ontwikkeld aan de TU Delft.

GUSTO heeft drie kanalen om emissielijnen in kaart te brengen van respectievelijk geïoniseerde stikstof (NII), koolstof (CII) en zuurstof (OI) in het spectrum van het interstellaire medium—het materiaal dat tussen de sterren zweeft. Dit helpt wetenschappers om de levenscyclus te bepalen van interstellair gas in onze Melkweg, getuige te zijn van de vorming en vernietiging van stervormingswolken, en de dynamiek en gasstromen te begrijpen in de buurt van het centrum van ons sterrenstelsel.

Het gereedmaken van de eerste array is het resultaat van een internationale samenwerking tussen SRON, TU Delft, University of Arizona en NASA.

Het grootste deel van het GUSTO-team, inclusief enkele Amerikaanse collega’s, tijdens de Critical Design Review bij SRON in Groningen.


First detector array ready for GUSTO mission

The first detector array for NASA’s GUSTO mission has passed its pre-shipment review and is now shipping to the University of Arizona for integration into the balloon observatory. SRON together with TU Delft develops GUSTO’s three 8-pixel-arrays, for the frequencies 4.7, 1.9 and 1.4 terahertz. They have now finished the array for the 4.7 terahertz channel—the most challenging part. GUSTO is a balloon mission that will measure emissions from cosmic material between stars.

De eerste 4.7 THz detector-array voor de GUSTO-missie. Elke bol in het midden is één pixel. Samen vormen ze een 8-pixel-array.

NASA’s Galactic/extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory (GUSTO) is a balloon observatory that will drift in the Earth’s atmosphere for over 75 days, at the edge of space at 36 km altitude. The launch is scheduled for December 2021 from Antarctica. The observatory consists of a telescope of one meter in diameter and three observation instruments carried by an Ultra-Long Duration Balloon (ULDB). It contains three array receivers for electromagnetic radiation of 1.4, 1.9, and 4.7 terahertz. The GUSTO team has now delivered its first array—for the 4.7 terahertz channel. This is the most challenging to realize because it requires the highest sensitivity and most precise pointing of the lens-antenna beam. The design, manufacture, assembly and testing of the array were carried out at SRON, while the superconducting detectors were developed at TU Delft.

GUSTO has three channels to map respectively ionized nitrogen (NII), carbon (CII), and oxygen (OI) emission lines in the spectrum of the interstellar medium—the material floating in between stars. This helps scientists to determine the life cycle of interstellar gas in our Milky Way, witness the formation and destruction of star-forming clouds and understand the dynamics and gas flow in the vicinity of the center of our Galaxy.

Delivering the first array is the result of an international collaboration involving SRON, TU Delft, University of Arizona and NASA.

Het grootste deel van het GUSTO-team, inclusief enkele Amerikaanse collega’s, tijdens de Critical Design Review bij SRON in Groningen.