Dutch space instrument Tropomi measures smog down to city level

Het in 2015 te lanceren Nederlandse satellietinstrument Tropomi gaat vanuit de ruimte luchtvervuiling in kaart brengen op stadsniveau en levert wereldwijd gegevens over broeikasgassen. De opdrachtgever van Tropomi, de Nederlandse ruimtevaartorganisatie Netherlands Space Office, heeft vandaag het contract ondertekend met het KNMI voor de verwerking en analyse van deze gegevens. Dat gebeurde tijdens het bezoek van Minister van Economische Zaken Henk Kamp aan ESTEC in Noordwijk en in aanwezigheid van astronaut André Kuipers. De metingen van Tropomi laten zien of maatregelen tegen luchtvervuiling voldoende effect hebben.

Tropomi will be launched in 2015 on board the Sentinel 5 precursor (ESA).

Het KNMI gaat samen met ruimteonderzoeksinstituut SRON de Tropomi-metingen verwerken tot bruikbare gegevens. Het contract heeft een waarde van 23 miljoen euro voor de duur van 10 jaar. De bouw van het geavanceerde ruimte-instrument is inmiddels gestart door een consortium onder leiding van hoofdaannemer Dutch Space.
Tropomi is het enige wetenschappelijk instrument aan boord van ESA’s Sentinel-5 Precursor satelliet. De Sentinel-5P satelliet maakt deel uit van het Europese Copernicus programma. Het instrument brengt dagelijks de volledige atmosfeer in kaart en kijkt daarbij onder meer naar koolmonoxide, methaan, stikstofdioxide, ozon en fijnstof.
De uniek hoge resolutie van Tropomi, zeven keer beter dan bestaande instrumenten, maakt het voor het eerst mogelijk om tot op stadsniveau de kwaliteit van de lucht te meten. Ook voorziet Tropomi klimaatonderzoekers van kwalitatief hoogstaande gegevens. Zoals in het recente IPCC-rapport staat vermeld, is de relatie tussen luchtkwaliteit en klimaat steeds belangrijker geworden. Wereldwijd kijken wetenschappers dan ook uit naar de Tropomi-data omdat ze mondiaal hoge resolutie emissiekaarten zullen opleveren
Tropomi stuurt vanuit de ruimte dagelijks honderden gigabytes aan ruwe data naar de aarde. Voordat wetenschappers hiermee aan de slag kunnen, moeten de data verwerkt worden tot leesbare beelden en statistieken. Deze vertaalslag komt voor rekening van het KNMI en SRON. Daarnaast maakt het KNMI kant-en-klare producten met de Tropomi data, zoals luchtkwaliteitskaarten en actuele waarschuwingen voor het vliegverkeer, bijvoorbeeld in het geval van een vulkaanuitbarsting. Tropomi is de opvolger van voorgaande satellietinstrumenten OMI op de NASA-satelliet EOS Aura en Sciamachy op de Europese milieusatelliet Envisat.
www.tropomi.nl De lancering van Tropomi laat nog twee jaar op zich wachten, maar vandaag lanceren de partners van het project wel alvast www.tropomi.nl. Deze website volgt de bouw van het baanbrekende instrument op de voet, belicht de technologische innovaties en toont met een interactieve tijdlijn de rijke historie van Nederland in het ontwikkelen van satellietinstrumenten voor aardobservatie.
Partners Tropomi is een samenwerking tussen Dutch Space, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Dutch Space is hoofdaannemer voor de bouw van het instrument. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. TROPOMI wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.