Deal of the North will be signed

SRON Netherlands Institute for Space Research heeft in samenwerking met de Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen een plan ontwikkeld om SRON beter in te bedden in de high tech ecostructuur van Noord-Nederland. Dit met als achterliggend doel de SRON-vestiging in Groningen te kunnen behouden. De samenwerkingsovereenkomst wordt op 25 maart ondertekend.

Onderdeel van het plan, de ‘Deal van het Noorden’ genaamd,  zijn afspraken over intensievere samenwerking in het wetenschappelijk onderzoek en bijhorende financiële ondersteuning voor SRON. Afgesproken is ook dat de drie genoemde partijen via nieuwe investeringen een stevige impuls geven aan de versterking van de high tech bedrijvigheid en werkgelegenheid.

De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die zal worden ondertekend door mr. Yvonne van Mastrigt, Gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Groningen, drs. Jan de Jeu, vicevoorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen en ir. Paul Korting, voorzitter van het SRON-bestuur.