Collaborating on the space detector for ‘missing’ matter

Tsinghua University and SRON Netherlands Institute for Space Research sign a memorandum

BEIJING/UTRECHT/GRONINGEN, 29 June 2017 – China and the Netherlands will work together with a view to a future Chinese space telescope for studying ‘missing matter’, suspected thin gas in the universe with a temperature of hundreds of millions of degrees. The renowned Tsinghua University in Beijing and SRON Netherlands Institute for Space Research will study if detectors that are developed in Europe for a project of the European Space Agency ESA, is suitable for measuring radiation from such hot plasma. The two parties sealed the collaboration on Thursday in Beijing.

Signing ceremony at the Tsinghua University

In the future, Chinese scientists want to study the hot plasma that is expected to be found in between clusters of galaxies. That ‘cobweb’ between the nodes in the cosmic web is called the Warm-Hot Intergalactic Medium (WHIM). Astronomers think that half of the baryons, the matter known to us in the universe, can be found there, as hot gas.

The ‘missing’ baryons should not be confused with ‘dark matter’. Baryons only account for about 5% of the total mass and energy whose influence we can observe in the universe. Of the remainder, 27% is the mysterious dark matter and 68% the unknown dark energy.

The space mission that China hopes to develop, is aimed at gaining a more complete picture of the familiar baryons. The mission is called Hot Universe Baryon Surveyor (HUBS).

Detectors already developed by SRON for a space telescope that will measure the X-rays from extremely hot phenomena in the universe, also form the starting point in the new collaboration. China will send a researcher to the Netherlands for a period of two years to work on the detector development together with experts from SRON.

This is stated in the Memorandum of Understanding that SRON managing director Dr. Remco den Besten signed on Thursday with vice president Prof. Qikun Xue of the Chinese university. The Tsinghua University is a highly renowned university and was ranked 14th in this year’s Times’ Higher Education World Reputation Rankings.

Besides the directors and professors of Tsinghua University and SRON, Professor Wim van den Doel, Member of the Executive Board of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) was present, as well as the Dutch Chargé d’Affaires a.i. in China, Mr Paul Menkveld.

Since 2009, NWO executes bilateral research programs with partners in China: The National Natural Science Foundation of China (NSFC) and the Chinese Academy of Sciences (CAS). The programs are based on chances for science. First of all, the collaboration should address those fields on which The Netherlands internationally add strong knowledge, or on which research elsewhere could offer a lot for The Netherlands.

 

Samenwerken aan ruimte-detector voor ‘vermiste’ materie

Tsinghua Universiteit en SRON tekenen memorandum

PEKING/UTRECHT/GRONINGEN, 29 juni 2017 – Met het oog op een toekomstige Chinese ruimtetelescoop voor de studie naar ‘vermiste materie’, vermoedelijk ijl gas van honderden miljoenen graden in het heelal, gaan China en Nederland samenwerken. De gerenommeerde Tsinghua Universiteit in Peking en SRON Netherlands Institute for Space Research gaan kijken of detectoren, die in Europees verband ontwikkeld worden voor een project van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, gebruikt kunnen worden om straling vanaf dit hete plasma te meten. Dat hebben beide partijen donderdag in Peking bezegeld.

De ondertekening van het Memorandum in Peking

In China willen wetenschappers in de toekomst het hete plasma bestuderen dat zich vermoedelijk tussen clusters van melkwegstelsels bevindt. Dit ‘spinrag’ tussen de knooppunten van het kosmische web, heet het Warm-Hot Intergalactic Medium, oftewel WHIM. Astronomen denken dat ongeveer de helft van de baryonen (de ons bekende deeltjes in het universum), zich daar ophouden als heet gas.

De ‘verstopte’ baryonen moeten niet worden verward met ‘donkere materie’. Baryonen verklaren maar 5% het totaal van massa en energie waarvan we de invloed in het heelal zien. Van de rest doet 27% zich gelden als raadselachtige massa (donkere materie) en 68% als onbekende (donkere) energie.

De ruimtemissie die China op basis van de detectoren hoopt te kunnen ontwikkelen wil het plaatje van de vertrouwde baryonen completer krijgen. De missie heet Hot Universe Baryon Surveyor (HUBS).

Detectoren die SRON al ontwikkelde voor een ruimtetelescoop die röntgenstraling van extreem hete verschijnselen in het universum gaat meten, vormen ook het uitgangspunt in de nieuwe samenwerking. China zal twee jaar lang een onderzoeker afvaardigen die samen met experts van SRON in Nederland aan de detectorontwikkeling zal werken.

Dit staat in het Memorandum of Understanding dat SRON-managing director Dr. Remco den Besten van SRON donderdag tekende met vice-president Professor Qikun Xue van de Chinese universiteit. De Tsinghua Universiteit is een zeer gerenommeerde universiteit, veertiende in de ranglijst van de Times’ Higer Education World Reputation Rankings van dit jaar.

Bij de ondertekening waren behalve directieleden en professoren van de Tsinghua Universiteit en SRON ook Professor Wim van den Doel van de Raad van Bestuur van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aanwezig, alsmede Nederlands Tijdelijke Zaakgelastigde in China, Mr. Paul Menkveld.

NWO voert sinds 2009 bilaterale onderzoeksprogramma’s uit met partners in China: de National Natural Science Foundation of China (NSFC) en de Chinese Academy of Sciences (CAS). De programma’s zijn gebaseerd op inhoudelijke kansen voor de wetenschap. Voorop staat dat de samenwerking zich vooral richt op die terreinen waarop Nederland internationaal sterk bijdraagt of waarop onderzoek elders Nederland veel te bieden heeft.