Baryshev and Van der Tak honorary professors at RUG


SRON-onderzoekers Floris van der Tak en Andrey Baryshev zijn beiden benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Baryshev is per 16 juli 2013 benoemd tot hoogleraar Astronomische Instrumentatie voor Ver-Infrarode Golflengten. Floris van der Tak is per 17 juni 2013 benoemd tot hoogleraar submillimeter sterrenkunde. De benoemingen hebben tot doel de bestaande samenwerking tussen SRON en het Kapteyn Instituut voor Sterrenkunde te versterken.

Andrey Baryshev

Andrey Baryshev
Andrey Baryshev bekleedt namens SRON Groningen een vooraanstaande positie in het vakgebied van de principes van astronomische instrumentatie, vooral in het ver-infrarood en submm-gebied. Hij heeft ook een cruciale rol gespeeld bij het ontwerp en de implementatie van de ALMA Band 9-ontvangers, is sterk betrokken bij het ALMA Band 5-project en werkt aan de volgende generatie ALMA-detectoren. Hij is verder actief betrokken bij de Master Track Instrumentation and Informatics van de RUG.

De benoeming van Baryshev tot bijzonder hoogleraar heeft plaatsgevonden vanwege de Stichting Leonardo da Vinci. Baryshev zal door zijn wetenschappelijke expertise op het gebied van instrumentatie een positieve inbreng hebben in de wetenschappelijke status van het Kapteyn instituut, mede door middel van het structureel verzorgen van onderwijs en de begeleiding van promovendi. Ook zal hijsamenwerken met het Zernike Institute for Advanced Materials en anderen om de mogelijkheden te onderzoeken van nieuwe functionele materialen in device concepten.

Floris van der Tak

Floris van der Tak

Ook Floris van der Tak combineert al verschillende jaren een baan als wetenschapper bij SRON Groningen met een nul-aanstelling als UHD bij de Rijksuniversiteit Groningen. Van der Tak doet onderzoek op het gebied van de submillimeter-sterrenkunde, zowel aan galactische stervormingsgebieden als aan de kernen van externe melkwegstelsels. Hij is zeer actief op het gebied van het analyseren van gegevens van het HIFI- instrument op de ruimtetelescoop Herschel. Van der Tak begeleidt momenteel 4 promovendi en 3 postdocs.

De benoeming van Van der Tak tot bijzonder hoogleraar heeft plaatsgevonden vanwege de Stichting Leonardo da Vinci Van der Tak zal, mede door middel van het structureel verzorgen van onderwijs en de begeleiding van promovendi, een positieve inbreng hebben in de wetenschappelijke status van het Kapteyn Instituut en bijdragen aan de versterking van de aanwezige expertise.